Οκτώ προαπαιτούμενα για την Υγεία στην τέταρτη αξιολόγηση

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018 15:02
Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Από την έντυπη έκδοση 

Στα οκτώ ανέρχονται τα προαπαιτούμενα μέτρα που πρέπει να λάβει εντός της άνοιξης η κυβέρνηση στον χώρο της Υγείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά και η 4η αξιολόγηση, μετά και την ψήφιση και έναρξη της σταδιακής εφαρμογής των προηγούμενων ενεργειών.

Σύμφωνα με την Έκθεση Συμμόρφωσης, στον χώρο της Υγείας μεταξύ των προηγουμένων μέτρων που ελήφθησαν ιδιαιτέρως σημαντικά κρίνονται τα μέτρα για την εξάλειψη των καθυστερούμενων οφειλών και η διευθέτηση των clawbacks, μέσω της διαδικασίας του συμψηφισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα προαπαιτούμενα της 3ης αξιολόγησης, έως τις 18 Ιανουαρίου, στον χώρο της Υγείας, εκκρεμούσαν ο «εξορθολογισμός της δαπάνης υγείας» (Νο. 30), ο οποίος περιλαμβάνει διαρθρωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων των δαπανών που εκκρεμούν στις «λοιπές παροχές» του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί σε κλειστό προϋπολογισμό και άρα σε clawback.

Από κει και πέρα, υπάρχουν και τα 8 προαπαιτούμενα τα οποία θα πρέπει ουσιαστικά να καλύψουν παλαιότερες εκκρεμότητες.

1. Περαιτέρω εξορθολογισμός των δαπανών για την υγεία με τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων, όπου είναι απαραίτητο.

2. Οι αρχές να εφαρμόσουν μέχρι τον Απρίλιο του 2018 τα 14 μέτρα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης του EOΠΥΥ για να μειώσουν το ποσό της υπέρβασης των δαπανών.

3. Εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης.

4. Η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή των ασθενών που θα πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία έως τον Μάρτιο του 2018.

5. Διευθέτηση των υπολειπόμενων clawbacks που περιλαμβάνει: (i) Έως τον Μάρτιο του 2018, ο EOΠΥΥ θα οριστικοποιήσει τη νομική διαδικασία για τη συλλογή του υπολειπόμενου οφειλόμενου clawback (2013-2015) που δεν μπορεί να συμψηφιστεί. (ii) Μέχρι τον Μάρτιο του 2018, κάθε εκκρεμούν μη εισπραχθέν ποσό επιστροφής που σχετίζεται με το 2016 θα συμψηφιστεί και το υπόλοιπο πρέπει να εισπραχθεί και iii) οι αρχές θα επεκτείνουν τα ανώτατα όρια του 2018 για τα διαγνωστικά, τις ιδιωτικές κλινικές και τα φαρμακευτικά προϊόντα τα επόμενα τρία χρόνια. (iv) Μέχρι τον Μάιο του 2018 το clawback του 2017 θα πρέπει να εισπράττεται με βάση το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτιστεί.

6. Κεντρικές προμήθειες. Τον Μάιο του 2018 θα πρέπει να παρουσιαστεί το σχέδιο για την αύξηση του ποσοστού των κεντρικοποιημένων δημοσίων συμβάσεων για το 2019.

7. Μείωση των φαρμακευτικών δαπανών μέσω δημοσίευσης ενός αναθεωρημένου δελτίου τιμών τον Μάιο του 2018.

8. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018, οι αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας των φαρμακευτικών δαπανών, με στόχο την επίτευξη διείσδυσης των γενόσημων φαρμάκων στο 40% της αγοράς.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα