Γύρισε σε άνοδική τροχιά η Ferrero International

Ανάκαμψη πωλήσεων: Στα 27,5 εκατ., ενισχυμένα κατά 5,69% τα έσοδα
Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018 11:21
REUTERS/Stefano Rellandini

Από την έντυπη έκδοση 

Της Δανάης Αλεξάκη
dalex@naftemporiki.gr

Σε τροχιά ανάκαμψης μεγεθών μπαίνει η Ferrero International S.A. Greece, η οποία στη δωδέκατη χρήση, που έληξε τον Αύγουστο του 2017, εμφανίζει ενισχυμένη εικόνα εσόδων κατά 5,69% διατηρώντας κερδοφόρο bottom line. Επιδίωξη της διοίκησης για την τρέχουσα χρήση είναι η διατήρηση θετικής εικόνας του κύκλου εργασιών και η ταυτόχρονη μείωση των συνολικών λειτουργικών εξόδων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής έκθεσης της εταιρείας που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, τα έσοδα της χρήσης που ολοκληρώθηκε στις 31/8/2017 ανήλθαν σε 27,5 εκατ. ευρώ, έναντι 26,1 εκατ. ευρώ τη χρήση που ολοκληρώθηκε 31/8/2016. Η εξέλιξη αυτή κρίνεται θετική, δεδομένου ότι στη χρήση του 2016 είχε σημειωθεί σημαντική απώλεια τζίρου της τάξεως του 33%. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τόσο στη χρήση 2015 όσο και 2014, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα της Ferrero στην εγχώρια αγορά διαμορφώνονταν κοντά στα 39 εκατ. ευρώ. Σημαντική παράμετρος, που ενδεχομένως επηρέασε την πορεία των πωλήσεων στη διετία 2016-2017, αφορά τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα στον εγχώριο κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου, καθώς η παρουσία των μαρκών της εταιρείας στις αλυσίδες που διέκοψαν τη λειτουργία τους ήταν ισχυρή. 

Σε κάθε περίπτωση, η ανάκαμψη της πορείας των πωλήσεων στη χρήση που ολοκληρώθηκε, φαίνεται ότι προσδίδει στη διοίκηση της εταιρείας μια γενικά θετική αίσθηση για την εικόνα της εταιρείας από άποψη προοπτικών ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Η πορεία των εργασιών στην τρέχουσα χρήση αναμένεται να κινηθεί σε αντίστοιχα επίπεδα με την τελευταία χρήση, στο πλαίσιο και των γενικότερων συνθηκών που επικρατούν στην εγχώρια αγορά, η οποία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από τη διοίκηση της Ferrero ως ευμετάβλητη. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία έχει αποφασίσει και έχει βάλει ήδη σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του κόστους λειτουργίας, που έχει στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ούτως ώστε να είναι σε θέση να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς που κατέχει. Ταυτόχρονα, η εταιρεία εμφανίζει συντηρητική πολιτική αποπληρωμής από τους πελάτες της, με γνώμονα την προστασία της έναντι επισφαλειών. 

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η εικόνα της χρήσης που έληξε τον Αύγουστο του 2017, αν και μειωμένη έναντι της προηγούμενης, διατηρεί θετικό πρόσημο, με τα προ φόρων κέρδη να κυμαίνονται σε 703 χιλ. ευρώ έναντι 1,04 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 427 χιλ. ευρώ έναντι 599 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η καθαρή θέση της εταιρείας στις 31/8/2017 διαμορφώνεται σε 2,5 εκατ. ευρώ. 

Να σημειωθεί ότι η ελληνική εταιρεία αποτελεί 100% θυγατρική της Ferrero International S.A., η οποία έχει έδρα στο Λουξεμβούργο. Ο όμιλος Ferrero δραστηριοποιείται παγκοσμίως στην παρασκευή και προώθηση προϊόντων ζαχαροπλαστικής, συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων σοκολάτας και γλυκών επαλείψεων.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα