ΣΕΒΤ: Βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στους φυσικούς πόρους

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 16:29
UPD:16:31
PATERAKIS DIONISIS

Η βιομηχανία τροφίμων, σημειώνει, με τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειές της διαμορφώνει και υλοποιεί μια μακροχρόνια περιβαλλοντική στρατηγική για την κλιματική αλλαγή με την εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, την πρόληψη της σπατάλης του νερού και των τροφίμων και την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Με σεβασμό στο περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και την κοινωνική συνοχή θα προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη η ελληνική βιομηχανία τροφίμων, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ευάγγελος Καλούσης,  με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού που εορτάζεται στις 22 Μαρτίου.

Η βιομηχανία τροφίμων, σημειώνει, με τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειές της διαμορφώνει και υλοποιεί μια μακροχρόνια περιβαλλοντική στρατηγική για την κλιματική αλλαγή με την εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, την πρόληψη της σπατάλης του νερού και των τροφίμων και την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στόχος είναι αφενός η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της και αφετέρου η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της μέσα από την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒΤ υλοποιεί μια σειρά δράσεων με σημαντικότερες τις ακόλουθες:

- Συγκρότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος & Αειφορίας με στόχο την επεξεργασία και αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών θεμάτων που αφορούν στη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών & την ανάδειξη πράσινων τεχνολογιών για τον Κλάδο.

- Συμμετοχή στα ευρωπαϊκά έργα LIFE FOODPRINT & PEFMED. Το έργο LIFE FOODPRINT, το οποίο ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2018, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός χρήσιμου εργαλείου για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων διατροφής και μια εθνική στρατηγική για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα