Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, κατασκευή & μετεγκατάσταση επιχείρησης σε νέους χώρους.

Sponsored content
Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 12:14
UPD:12:14
GEORGE FAKAROSwww.fakaros.com

Πολλές φορές τα νέα είναι καλά για μία επιχείρηση. Τόσο καλά που χρειάζεται να ανακατασκευάσει τις εγκαταστάσεις της, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να αποτυπώσει την εξέλιξή της μέσω μίας ανακαίνισης ή να μετακινηθεί σε νέους μεγαλύτερους χώρους ή εγκαταστάσεις που θα καλύπτουν τις νέες ανάγκες και θα αντικατοπτρίζουν ορθότερα το status της.

Ανακατασκευή εταιρικών γραφείων και εγκαταστάσεων

Πριν από οποιαδήποτε ανακατασκευή, απαιτείται αρχιτεκτονική μελέτη η οποία επιλύει αρκετά προβλήματα, προλαμβάνει μελλοντικές ανάγκες και δίνει το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

Η αρχιτεκτονική μελέτη στηρίζεται πάντα στο briefing από την πλευρά της εταιρείας. Για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη από τον αρχιτέκτονα:

  • ο κλάδος που δραστηριοποιείται η εταιρεία (ναυτιλιακά, πληροφορική, υγεία, υπηρεσίες κτλ),
  • η αισθητική που θέλει η εταιρεία να αποπνέουν οι εγκαταστάσεις της
  • οι βασικοί στόχοι της εταιρείας (ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, περισσότερες θέσεις εργασίας, team-working  κτλ),
  • οι χωροταξικές ανάγκες της εταιρείας,
  • και φυσικά ο προϋπολογισμός

Κατά τη φάση της κατασκευής υλοποιείται η αρχιτεκτονική μελέτη έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της επιχείρησης.

GEORGE FAKAROSWWW.FAKAROS.COM
Μετεγκατάσταση επιχείρησης

Σε περίπτωση μετεγκατάστασης της επιχείρησης σε νέες εγκαταστάσεις, το έργο είναι πιο πολύπλοκο.
Συνήθως, είναι αναγκαία η ανακατασκευή των νέων χώρων προχωρώντας τόσο σε αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις όσο και σε Η/Μ υποδομές. Αμέσως μετά ακολουθεί ο συντονισμός του project της μετεγκατάστασης, που αποτελεί το δυσκολότερο task του έργου.

Σε ένα έργο μετεγκατάστασης τα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν πριν προχωρήσουμε στο τελικό στάδιο είναι πολλά.

  • χωροθέτηση,
  • θέσεις εργασίας στελεχών και εργαζομένων,
  • μεταφορά ΙΤ συστημάτων στο μικρότερο δυνατό χρόνο (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που το αντικείμενο της εταιρείας σχετίζεται με υψηλή διαθεσιμότητα),
  • μεταφορά εξοπλισμού κ.τ.λ.,

ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία θα πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της για ελάχιστο χρονικό διάστημα, αν όχι καθόλου.

Το έργο λοιπόν της μετεγκατάστασης είναι αρκετά πολύπλοκο, χρειάζεται πολύ προσεχτικό συντονισμό και ένα λεπτομερές και αποτελεσματικό project plan για να επιτευχθούν οι στόχοι.

OPUS “construction & all-out relocation”

H OPUS είναι η μοναδική εταιρεία που μπορεί να υλοποιήσει οργανωμένα ένα τέτοιο έργο αναλαμβάνοντας και υλοποιώντας αποτελεσματικά τόσο τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την κατασκευή όσο και το συντονισμό του έργου της μετεγκατάστασης.

Με την υπηρεσία  “construction & all-out relocation” έχει αναλάβει την ολοκληρωμένη μετεγκατάσταση πολλών εταιρειών, από μικρές επιχειρήσεις μερικών μόνο θέσεων εργασίας, έως μεγάλες εταιρείες 150+ θέσεων εργασίας και call centers (800+ agents).
Το έργο υλοποιείται σε στάδια τα οποία συντονίζουν εξειδικευμένοι project & construction managers, με ιδιαίτερη έμφαση στο χρονοδιάγραμμα.

Business case

Η Marsh Insurance Broker and Risk management (marsh.com)  ένας από τους μεγαλύτερους brokers παγκοσμίως, αποφάσισε την μεταφορά της έδρας της στην Αθήνα σε νέους χώρους τους οποίους εκμίσθωσε η Grivalia Properties (grivalia.com) επί της Λ. Κηφισίας.
Η Marsh ζήτησε μία αρχιτεκτονικά ενδιαφέρουσα πρόταση που να αντικατοπτρίζει το κύρος της εταιρείας, τον χωροταξικό σχεδιασμό (70 θέσεις εργασίας, εργονομία & οικονομία  χώρου, ροές κτλ), την ανακατασκευή των χώρων των νέων εγκαταστάσεων σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση και τις απαραίτητες Η/Μ μετατροπές, την πλήρη συσκευασία και μεταφορά υφιστάμενων επίπλων, εξοπλισμού και αρχείου, καθώς και την κατασκευή νέων, τη δημιουργία νέων computer rooms (primary και disaster recovery) και την πλήρη μετεγκατάσταση της εταιρείας εντός 2,5 ημερών (Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή βράδυ.

Το έργο ανατέθηκε συνολικά στην OPUS (single contractor) η οποία υλοποίησε το έργο εντός του αυστηρού χρονοδιαγράμματος των δύο μηνών, παραδίδοντας αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά σχέδια, ανακατασκευή χώρων (750 μ²) και το συντονισμό του έργου μετεγκατάστασης.
Τα στελέχη της Marsh έφυγαν από το γραφείο τους την Παρασκευή το απόγευμα και την Δευτέρα το πρωί πήγαν στον νέους χώρους της εταιρείας και συνέχισαν την εργασία τους από εκεί που την είχαν αφήσει.

construction & all-out relocation: https://opus.com.gr/opus-construction-all-out-relocation/

OPUS: www.opus.com.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα