Ο «λογαριασμός» της εκκαθάρισης των εισφορών του 2017

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων για όσους ασκούσαν επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα
Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018 09:29
UPD:09:29
Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Από την έντυπη έκδοση

Του Στέλιου Παπαπέτρου
spapap@naftemporiki.gr

Ολοκληρώθηκε από τον ΕΦΚΑ η διαδικασία ανάρτησης των ειδοποιητηρίων για 1.155.534 ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες με την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2017. Σημειώνεται ότι η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών της περσινής χρονιάς και των ειδοποιητηρίων που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, δεν αφορά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά μόνο εκείνους που ασκούσαν αποκλειστικά και μόνο επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα, κατά το έτος εκκαθάρισης και δεν είχαν παράλληλη ασφάλιση (αφορά ασφαλισμένους σε τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΑ και τ. ΟΓΑ).

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, μέσα στις επόμενες ημέρες θα αναρτηθούν και τα υπόλοιπα, περίπου 350.000, ειδοποιητήρια για τις υπόλοιπες κατηγορίες των μη μισθωτών που εκτός από το ελεύθερο επάγγελμα είχαν παράλληλη απασχόληση ως μισθωτοί ή αμείβονταν με δελτία παροχής υπηρεσιών. 

Μιλώντας χθες στη Βουλή ο αρμόδιος υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης  Αναστάσιος Πετρόπουλος ανέφερε πως σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του «1.230.000 ασφαλισμένοι πληρώνουν μέχρι 200 ευρώ. Δηλαδή το 88% των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων δίνουν το ελάχιστο ποσό, όταν είχαμε μόλις 27% της κατηγορίας αυτής ασφαλισμένων στο παρελθόν να πληρώνουν μέχρι 200 ευρώ». 

Πώς γίνεται η εκκαθάριση 

Για την εκκαθάριση εισφορών έτους 2017, η διαχείριση των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων σε συνδυασμό με τις τρέχουσες εισφορές του 2018, θα γίνει ως εξής:

Α) Το χρεωστικό υπόλοιπο, για όσους πλήρωσαν πέρσι μικρότερες εισφορές από αυτές που αναλογούν στο εισόδημά τους, θα πληρωθεί σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως την 31η.5.2018 και η τελευταία δόση θα καταβληθεί έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2018. Οι τρέχουσες εισφορές 2018 θα εκδίδονται κανονικά, καθόσον δεν αποτελούν ασφαλιστική οφειλή του έτους εκκαθάρισης (2017). Το πιστωτικό υπόλοιπο εκκαθάρισης 2017 θα συμψηφιστεί με ενδεχόμενες οφειλές τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2018 κατά την ημερομηνία εκκαθάρισης και, εφόσον προκύπτει εναπομείναν υπόλοιπο, αντιμετωπίζεται ως εξής:

Β) Ποσό των 50,01 ευρώ και άνω δύναται να παραμείνει στον λογαριασμό του ασφαλισμένου προκειμένου να συμψηφιστεί με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα έως 31.5.2018. Η αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ. Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, το εναπομείναν πιστωτικό υπόλοιπο θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, που δεν έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. 

Γ) Πιστωτικό υπόλοιπο έως 50,00 ευρώ, όπως προαναφέρθηκε, θα συμψηφιστεί με επόμενη τρέχουσα εισφορά. Εφόσον η διαφορά εκκαθάρισης είναι μηδενική, παραμένει μόνο η υποχρέωση καταβολής των τρεχουσών μηνιαίων εισφορών του 2018. 

Παραδείγματα 

Επισημαίνεται ότι επειδή η εκκαθάριση του 2017 θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2018 και έχουν δημιουργηθεί τρέχουσες εισφορές που αφορούν τη φετινή χρονιά, θα εξοφλούνται συνδυαστικά οι απαιτητές δόσεις από την εκκαθάριση της περσινής χρονιάς καθώς και οι τρέχουσες εισφορές 2018 (συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας μη ληξιπρόθεσμης κατά την ημερομηνία πληρωμής εισφοράς), ως εξής: 

Α. Παράδειγμα: Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000 ευρώ, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 200 ευρώ.

α. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει 200,00 ευρώ. Εξοφλείται η πρώτη δόση εκκαθάρισης.

β. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει 450,00 ευρώ. 

Εξοφλούνται: 

 •  Η 1η και η 2η δόση εκκαθάρισης 400,00 ευρώ. 
 •  Μερικώς η 3η δόση 50,00 ευρώ.

γ. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει 1.000,00 ευρώ. Εξοφλούνται όλες οι δόσεις της εκκαθάρισης.

Β. Όταν οφείλεται η τρέχουσα μη ληξιπρόθεσμη εισφορά

Εάν καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο της δόσης εκκαθάρισης, εξοφλείται η δόση και το υπερβάλλον ποσό εξοφλεί ολικά ή μερικά την τρέχουσα εισφορά (2018), έστω και αν δεν είναι ληξιπρόθεσμη. Σε περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει το απαιτούμενο για την εξόφληση της εισφοράς, το εναπομείναν ποσό εξοφλεί τις επόμενες υπό έκδοση δόσεις εκκαθάρισης.

Παράδειγμα: Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000 ευρώ, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 200,00 ευρώ. Απαιτητή τρέχουσα εισφορά Μαρτίου 2018, 167,95 ευρώ.

α. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει 300,00 ευρώ.

Εξοφλούνται: 

 •  Η 1η δόση εκκαθάρισης 200,00 ευρώ. 
 •  Μερικώς η εισφορά του Μαρτίου 2018 100,00 ευρώ.

β. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει 400,00 ευρώ. 

Εξοφλούνται: 

 •  Η 1η δόση εκκαθάρισης 200,00 ευρώ. 
 •  Η εισφορά Μαρτίου 2018 167,95 ευρώ. 
 •  Μερικώς η 2η δόση εκκαθάρισης 32,05 ευρώ.

γ. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει 1.000,00 ευρώ. 
Εξοφλούνται: 

 •  Η 1η δόση εκκαθάρισης 200,00 ευρώ. 
 •  Η εισφορά Μαρτίου 2018 167,95 ευρώ. 
 •  Οι τρεις επόμενες δόσεις (2η-4) 600,00 ευρώ. 
 •  Μερικώς η 5η δόση 32,05 ευρώ.

Γ. Όταν οφείλονται πάνω από μία τρέχουσες εισφορές

Εάν καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο της δόσης εκκαθάρισης, εξοφλείται η δόση και το υπερβάλλον ποσό εξοφλεί ολικά ή μερικά τις απαιτητές εισφορές, από την παλαιότερη προς την τρέχουσα, ως ανωτέρω.
Παράδειγμα: Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000 ευρώ, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 200,00 ευρώ.

Απαιτητές τρέχουσες εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2018, η κάθε μία των 167,95 ευρώ.

α. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει 300,00 ευρώ.  
Εξοφλούνται: 

 •  Η 1η δόση εκκαθάρισης 200,00 ευρώ. 
 •  Μερικώς η εισφορά Φεβρουαρίου 2018 100,00 ευρώ. 

β. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει 1.000,00 ευρώ. 
Εξοφλούνται: 

 •  Η 1η δόση εκκαθάρισης 200,00 ευρώ. 
 •  Τρέχουσες εισφορές δύο μηνών 335,90 ευρώ. 
 •  Δύο επόμενες δόσεις (2η-3η) 400,00 ευρώ. 
 •  Μερικώς η 4η δόση 64,10 ευρώ.

Δ. Όταν οφείλονται περισσότερες της μίας δόσεις και ταυτόχρονα οι τρέχουσες εισφορές

Εξοφλούνται με σειρά παλαιότητας, οι δόσεις εκκαθάρισης και στη συνέχεια, με την ίδια σειρά, οι τρέχουσες εισφορές.

Παράδειγμα: Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000 ευρώ, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε 5 δόσεις των 200 ευρώ. Απαιτητές εισφορές Απριλίου και Μαΐου 2018, η κάθε μία των 167,95 ευρώ. Απαιτητές 2 δόσεις εκκαθάρισης. 

Ο ασφαλισμένος καταβάλλει 800,00 ευρώ.

Εξοφλούνται κατά σειρά:  

 •  Η 1η και η 2η δόση εκκαθάρισης 400,00 ευρώ. 
 •  Τρέχουσες εισφορές δύο μηνών 335,90 ευρώ. 
 •  Μερικώς η 3η δόση εκκαθάρισης 64,10 ευρώ. 

Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις περιλαμβάνονται επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής δόσης εκκαθάρισης, εξοφλούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, καθόσον αφορούν τις παλαιότερες εισφορές.

Παράδειγμα: Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000 ευρώ, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 200,00 ευρώ. Απαιτητές τρέχουσες εισφορές Απριλίου και Μαΐου 2018, η κάθε μία 167,95 ευρώ. Εκπρόθεσμη καταβολή 1ης δόσης εκκαθάρισης (ημερομηνία πληρωμής 4.6.2018). Σε αυτή την περίπτωση είναι απαιτητή η 2η δόση εκκαθάρισης. 

Ο ασφαλισμένος καταβάλλει 800,00 ευρώ.

Εξοφλούνται: 

 •  Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 1ης δόσης εκκαθάρισης 1,33 ευρώ. 
 •  Η 2η δόση εκκαθάρισης 200,00 ευρώ. 
 •  Τρέχουσες εισφορές δύο μηνών 335,90 ευρώ. 
 •  Η 3η δόση εκκαθάρισης 200,00 ευρώ. 
 •  Μερικώς η 4η δόση εκκαθάρισης 62,77 ευρώ. 

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ για να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης.  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα