Χ.Α. - Aποκοπή μερισμάτων

Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2006 09:49

- Από σήμερα, 7/7/2006, οι μετοχές της εταιρείας Ελληνική Υφαντουργία είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το μέρισμα χρήσης 2005, ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

- Από σήμερα, 7/7/2006, οι μετοχές της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. Διεθνείς Τεχνολογίες είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το μέρισμα χρήσης 2005, ποσού 0,12 ευρώ ανά μετοχή.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΙΝΤΕΤ

Σχολιασμένα