ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018 12:35
UPD:23:53

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

Η εταιρεία  NTIONIK AEBE ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών,

 

-   Δευτέρα 30 Απριλίου 2018

Ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης  χρήσεως 2017   με την ανάρτηση  στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.dionicgroup.com) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

-  Πέμπτη  26 Ιουλίου  2018

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2017.


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα