Το Synergia Hellenic Fund IV στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Παρασκευή, 06 Ιουλίου 2018 11:24
UPD:11:27
synergiahellenicfund4.com

Στο fund συμμετέχουν τόσο το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund, που αποτελεί μια επενδυτική πρωτοβουλία του ελληνικού δημοσίου σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), όσο και ιδιωτικά κεφάλαια.

Οι επενδύσεις σε εδραιωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να τις βοθήσει να χρηματοδοτήσουν το όραμά τους και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, είναι ο στόχος του Synergia Hellenic Fund IV ενός Private Equity Fund με κεφάλαια που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 50 εκατ. ευρώ.

Στο fund συμμετέχουν τόσο το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund, που αποτελεί μια επενδυτική πρωτοβουλία του ελληνικού δημοσίου σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), όσο και ιδιωτικά κεφάλαια.

To Synergia δεν έχει οριοθετημένη κλαδική στόχευση, ωστόσο επενδύσεις αναζητούνται πρωτίστως, αλλά όχι αποκλειστικά, στους τομείς του τουρισμού, των τροφίμων (συμπεριλαμβανομένου του αγροδιατροφικού τομέα), του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας. Οι επενδύσεις πραγματοποιούνται μέσω συμμετοχής στο κεφάλαιο των εταιρειών ή/και μέσω υβριδικών χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο την απόκτηση κατά βάση μειοψηφικών συμμετοχών. Το ενδεικτικό εύρος κάθε επένδυσης κυμαίνεται μεταξύ Euro2-6εκ και υπό συνθήκες δύναται να αυξηθεί περαιτέρω. Η περίοδος διακράτησης εκάστης επένδυσης υπολογίζεται στα 4 με 5 έτη.

Την ίδρυση και διαχείριση του Synergia έχει αναλάβει η Hellenic Capital Partners ΑΕΔΑΚΕΣ (HCP), μια από τις παλαιότερες και πλέον καταξιωμένες εταιρείες στον χώρο της διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών.

Όπως ανέφεραν σε εκδήλωση που διοργανώθηκε πρόσφατα οι εταίροι της διαχειρίστριας εταιρείας Hellenic Capital Partners ΑΕΔΑΚΕΣ, κκ Σ. Παπαδάτος και Ν. Γκιούρας, η ομάδα της HCP από το 2001 έχει διαχειριστεί Private Equity και Private Debt Funds άνω των 135 εκ ευρώ με την συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών από τον επιχειρηματικό και τον ναυτιλιακό χώρο, θεσμικών επενδυτών, καθώς και του Ελληνικού Δημοσίου.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα