Γρ. Προϋπολογισμού: Μάνδρα και Μάτι υποδηλώνουν αδύναμο κράτος

«Χρειάζεται εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υπηρεσιών»
Τετάρτη, 08 Αυγούστου 2018 16:06
UPD:16:09
INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ύπαρξη αδυναμιών στον κρατικό μηχανισμό διαπιστώνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, αναφερόμενο στις πλημμύρες στη Μάνδρα και στις πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική.

Στην έκθεσή του για το β’ τρίμηνο του 2018, το Γραφείο Προϋπολογισμού επισημαίνει ότι ένας βασικός παράγοντας που θα οδηγήσει στην αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Όπως παρατηρεί, τα πρόσφατα καταστροφικά γεγονότα στην Αττική (πλημμύρες στη Μάνδρα, πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική) που οδήγησαν σε απώλεια ανθρώπινων ζωών υποδηλώνουν την ύπαρξη αδυναμιών στον κρατικό μηχανισμό.

Τονίζει, δε, ότι πέρα από τα προβλήματα στην οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, πολλά από αυτά τα προβλήματα οφείλονται και στις χρόνιες παθογένειες του ελληνικού κράτους όπως η έλλειψη εθνικού κτηματολογίου και κατάλληλου χωροταξικού σχεδιασμού.

Συνολικά, κατά το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, των δημόσιων επιχειρήσεων και των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών αποτελεί προαπαιτούμενο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους, τη διασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας των αγορών και την ενίσχυση της συνολικής παραγωγικότητας της οικονομίας.

Κάτι τέτοιο, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, θα έχει ως αποτέλεσμα, πέρα από την προστασία των συμφερόντων των πολιτών, την ουσιαστική άνοδο του μακροπρόθεσμου δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, καθώς η ποιότητα της διακυβέρνησης και η αποτελεσματικότητα των κρατικών θεσμών συνδέονται με υψηλότερο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα