Ο χρόνος παράλληλης ασφάλισης αυξάνει την τελική σύνταξη

Εγκύκλιος για τους φορείς του ΕΦΚΑ
Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 19:12
UPD:19:15

Από την έντυπη έκδοση 

Ο χρόνος ασφάλισης που έχει ένας εργαζόμενος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου, είτε είναι χρόνος παράλληλης ασφάλισης σε δύο ταμεία (π.χ., πρώην ΙΚΑ και πρώην ΟΑΕΕ) είτε είναι χρόνος διαδοχικής ασφάλισης σε διαφορετικά ταμεία προσαυξάνει το τελικό ποσό της σύνταξης. Αυτό αναφέρει ρητά εγκύκλιος που υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, στην οποία καταγράφονται οι τρόποι αξιοποίησης υπέρ του ασφαλισμένου του χρόνου της παράλληλης και της διαδοχικής ασφάλισης για συνταξιοδότηση με βάση τις διατάξεις του ν. 4387/16. Σύμφωνα με την εγκύκλιο κανένας χρόνος ασφάλισης και καμία καταβληθείσα εισφορά δεν χάνονται, αλλά συνυπολογίζονται για την απονομή του τελικού ποσού της σύνταξης. 

Επίσης, οι χρόνοι ασφάλισης, παράλληλοι και μη παράλληλοι, που δεν λαμβάνονται υπόψη στη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης, προσαυξάνουν το ποσό της σύνταξης (άρθρο 30 του ν. 4387/2016). Η εγκύκλιος επισημαίνει ότι στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί παράλληλα χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς πριν από την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ, ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, για το παράλληλο αυτό διάστημα, τον χρόνο ασφάλισης που επιθυμεί να συνυπολογίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Για τον διαδοχικά ασφαλισμένο, που κατά τη λήξη της υποχρεωτικής ασφάλισής του μετά την 1η.1.2017, προκύπτει πολλαπλή δραστηριότητα, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τις προϋποθέσεις του ενταχθέντος φορέα με τις οποίες επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί. Τέλος, οι χρόνοι ασφάλισης με τους οποίους θεμελιώνεται το δικαίωμα, καθώς και ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη 
Σύμφωνα με προηγούμενη εγκύκλιο του ΕΦΚΑ σε αυτές τις περιπτώσεις για τον υπολογισμό της σύνταξης εφαρμόζονται τα εξής:

α) εάν ο ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σε έναν από τους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο στους οποίους έχει παράλληλο ή μη χρόνο ασφάλισης, τότε λαμβάνει:

  • εθνική σύνταξη για τον χρόνο ασφάλισης στον φορέα ή το Δημόσιο με τις προϋποθέσεις του οποίου θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και για τον χρόνο ασφάλισης από 1.1.2017 στον ΕΦΚΑ,
  • ανταποδοτική σύνταξη για τον χρόνο ασφάλισης στον φορέα ή το Δημόσιο με τις προϋποθέσεις του οποίου θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2017 και μετά στον ΕΦΚΑ,
  • προσαύξηση σύνταξης από τον πρώην φορέα ή το Δημόσιο που δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για τον παράλληλο ή μη χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2016,

β) εάν ο ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και στους δύο πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο στους οποίους έχει παράλληλο ή μη χρόνο ασφάλισης, τότε μπορεί να λάβει:

  • μία εθνική σύνταξη, ανταποδοτική σύνταξη για το χρόνο ασφάλισης στον έναν πρώην φορέα ή στο Δημόσιο μέχρι 31.12.2016 και για τον χρόνο ασφάλισης από 1.1.2017 και μετά στον ΕΦΚΑ, και προσαύξηση σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2016 από τον άλλο πρώην φορέα ή το Δημόσιο ή
  • το αντίστροφο ή
  • μία εθνική σύνταξη και δύο ανταποδοτικές συντάξεις. Στον αιτούντα τη σύνταξη χορηγείται το συμφερότερο ποσό, όπως αυτό προκύπτει μετά τους ανωτέρω υπολογισμούς.  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα