Αλλαγές στους όρους εκμίσθωσης των mini van

Η νέα ΚΥΑ αφορά τα τουριστικά γραφεία που νοικιάζουν ΕΙΧ για τους πελάτες τους με οδηγό
Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019 11:40
Shutterstock

Νέα δεδομένα στις ενοικιάσεις οχημάτων mini van με οδηγό εισάγει νέα ΚΥΑ των υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού. Πρόκειται για την υπ' αρ. οικ. Α 30116/1324/03.05.2019 (ΦΕΚ Β΄1500) ΚΥΑ των υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, η οποία ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, τουριστικά γραφεία και συνεταιρισμούς επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων.

Οι αλλαγές που εισάγει η νέα ΚΥΑ είναι οι ακόλουθες:

1. Καταργείται η υποχρέωση τα συγκεκριμένα εκμισθούμενα οχήματα να είναι κυβισμού άνω των 1.500 κ.εκ.

2. Τα συγκεκριμένα οχήματα θα πρέπει να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO 5 ή V ή μεταγενέστερη.

3. Διορθώνεται στη νέα ΚΥΑ ο ελάχιστος χρόνος της σύμβασης ολικής μίσθωσης μέσω προκρατήσεως των συγκεκριμένων οχημάτων σε τρεις ώρες, και για τα νησιά της χώρας, πλην της Κρήτης και της Εύβοιας, σε μισή ώρα από τον μήνα Μάιο έως και τον μήνα Αύγουστο, όπως ήδη ισχύει με προγενέστερη νομοθεσία.

Ορίζεται επιπλέον, με διόρθωση στην υπ' αρ. οικ. Α 30116/1324/03.05.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1550, 07.05.2019), το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης για τα ΕΙΧ οχήματα που εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικά μέσω προκρατήσεως με σύμβαση διάρκειας τριών ωρών στα 180 ευρώ, και εκείνο της μίσθωσης με σύμβαση ελάχιστης διάρκειας 30 λεπτών 80 ευρώ.

Τα παραπάνω αφορούν τα τουριστικά γραφεία στον βαθμό που αυτά νοικιάζουν mini van από εταιρείες εκμίσθωσης αυτοκινήτων rent-a-car και τα παρέχουν στους πελάτες τους με οδηγό, μέσω προκρατήσεως. Δεν αφορούν τα τουριστικά γραφεία που χρησιμοποιούν τα δικά τους mini van με οδηγό για να μεταφέρουν χωρίς κόμιστρο τους πελάτες τους, με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2018.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα