113,8 εκατ. επένδυσε η Πλαστικά Θράκης την τελευταία 4ετία

Στόχος η αύξηση πωλήσεων στο εξωτερικό
Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019 11:01
thracegroup.com

Από την έντυπη έκδοση

Την απόδοση των επενδύσεών της αναμένει η Πλαστικά Θράκης, με τη διοίκηση της εταιρείας να προσαρμόζει ανάλογα τη στρατηγική της. Όπως τονίστηκε στο πλαίσιο της παρουσίασής της στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), οι επενδύσεις της Πλαστικά Θράκης την τελευταία τετραετία έφτασαν τα 113,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 56,7 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν στο διάστημα 2015-2016 και τα 57,1 εκατ. ευρώ τη διετία 2017-2018 και αφορούσαν τον τομέα των τεχνικών υφασμάτων, της συσκευασίας και άλλες δραστηριότητες (αγροτικός τομέας).

Όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά από τους διοικούντες τον όμιλο κατά την παρουσίαση στην ΕΘΕ, πρόκειται για ένα βαρύ επενδυτικό πρόγραμμα που αναμένεται να αποφέρει καρπούς από δω και πέρα.

Τα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2018

Ειδικότερα, η εταιρεία στο σύνολο της χρήσεως 2018 υλοποίησε επενδύσεις συνολικού ύψους 33,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν επενδύσεις στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων και 5,4 εκατ. ευρώ επενδύσεις στον κλάδο της συσκευασίας. 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 322,7 εκατ. ευρώ (+1,3%), που βασίστηκε κυρίως στην αύξηση του κλάδου της συσκευασίας (+9,5%), ενώ ο κλάδος των τεχνικών υφασμάτων παρουσίασε μείωση της τάξης του 1,5%. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη παρουσίασαν μείωση της τάξης του 5,5% και ανήλθαν σε 63,2 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα EBITDA για τη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 27,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8,7%. Όπως σημειώθηκε, τα ενοποιημένα EBITDA επηρεάστηκαν και από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα τα οποία προέκυψαν εντός της χρήσεως του 2018 και δεν αφορούν τη συνήθη δραστηριότητα του ομίλου, συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. 

Ο όγκος πωλήσεων του ομίλου ανήλθε στους 125 χιλ. τόνους. Στόχος είναι να φτάσει στους 150 χιλ. τόνους την επόμενη τριετία.

Οι προοπτικές για τη φετινή χρονιά

Για το 2019, με βάση την εικόνα του πρώτου τριμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, η διοίκηση της Πλαστικά Θράκης εκτιμά ότι τα μεγέθη του ομίλου θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο της περσινής χρήσης. 

Για το σύνολο του 2019 εκτιμάται αύξηση του όγκου πωλήσεων και του κύκλου εργασιών, ενώ και η κερδοφορία του ομίλου αναμένεται να είναι ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με το 2018.

Όπως τονίζεται, η διατήρηση της υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης της Πλαστικά Θράκης, παρά το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα της τελευταίας τετραετίας, σε συνδυασμό με τις υγιείς λειτουργικές και οργανωτικές δομές τις οποίες διαθέτει, προσδίδουν στη διοίκηση τη δυνατότητα να συνεχίζει την επιδίωξη των στρατηγικών στόχων της.

Η εταιρεία έχει παρουσία σε 10 χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Σουηδία, Νορβηγία, Σκωτία, Ιρλανδία, ΗΠΑ, Κίνα), πραγματοποιεί πωλήσεις σε 80 χώρες και απασχολεί 1.843 υπαλλήλους. Το 57% της παραγωγής της γίνεται στην Ελλάδα, όπου κατευθύνεται και το 17% των πωλήσεών της.

Ο σχεδιασμός  2019-2021 

Το στρατηγικό πλάνο 2019-2021 περιλαμβάνει αύξηση του όγκου πωλήσεων από τις διεθνείς αγορές. Σε αυτό αναμένεται να συμβάλουν η αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και η παραγωγή υλικών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Επίσης, αναμένεται αύξηση των κερδών και δημιουργία ταμειακών ροών.

Να σημειωθεί πως ο όμιλος, ανταποκρινόμενος στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά στην κυκλική οικονομία, απάντησε στο κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για οικειοθελή δέσμευση ως προς την αύξηση χρήσης ανακυκλωμένου πλαστικού και δεσμεύτηκε να αντικαταστήσει 8.500 τόνους πρωτογενούς πρώτης ύλης με ανακυκλωμένο πλαστικό έως το 2025.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΠΛΑΘ

Σχολιασμένα