Τι προβλέπει η νέα νομοθεσία για εκπομπές CO2 βαρέων οχημάτων

Οι μειώσεις 15%-30% είναι δεσμευτικές και θα επιβάλλονται χρηματικές ποινές
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 19:26
UPD:19:26
REUTERS/PASCAL ROSSIGNOL

Από την έντυπη έκδοση

Του Νίκου Μπέλλου
nbellos@naftempriki.gr 

Τη σταδιακή μείωση των εκπομπών CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, με τον συγκεκριμένο κλάδο να συμβάλει για πρώτη φορά στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα, προβλέπει η νέα κοινοτική νομοθεσία, η οποία θα εγκριθεί και τυπικά μέσα στις επόμενες βδομάδες.

Τα βαρέα οχήματα ευθύνονται για το 27% τον εκπομπών CO2 από οδικές μεταφορές και σχεδόν για το 6% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ε.Ε. (δεδομένα 2016). Από το 1990 οι εκπομπές από αυτού του τύπου τα οχήματα έχουν αυξηθεί κατά 25%, κυρίως λόγω της αύξησης των εμπορευματικών μετακινήσεων στους δρόμους. Αυτές προβλέπεται να αυξηθούν περαιτέρω αν δεν υιοθετηθούν και εφαρμοστούν νέες πολιτικές και νέοι κανόνες.

Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι μεταξύ 2025 και 2029 τα νέα φορτηγά θα εκπέμπουν κατά μέσο όρο 15% λιγότερο CO2 σε σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών του 2019. Από το 2030 και μετά θα πρέπει υποχρεωτικά να εκπέμπουν 30% λιγότερο CO2 κατά μέσο όρο. Οι εν λόγω στόχοι είναι δεσμευτικοί, και στους κατασκευαστές φορτηγών που δεν συμμορφώνονται θα επιβάλλεται χρηματική ποινή υπό τη μορφή τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.

Μέχρι το 2025 θα πρέπει οι κατασκευαστές να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον 2% του μεριδίου τους στις πωλήσεις νέων οχημάτων αποτελείται από οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, για να αντιμετωπιστούν οι σταθερά αυξανόμενες εκπομπές από οδικές μεταφορές, από τις οποίες το ένα τέταρτο περίπου αποδίδεται στα βαρέα οχήματα.
Ακόμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει, μέχρι το 2022, να προτείνει νέους στόχους για το διάστημα μετά το 2030, οι οποίοι θα συνάδουν με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Συσκευές παρακολούθησης

Το Συμβούλιο και η Ευρωβουλή συμφώνησαν επίσης σε συγκεκριμένα μέτρα με τα οποία θα εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα άρτιων και αξιόπιστων δεδομένων. Τα δεδομένα θα λαμβάνονται από συσκευές επί του οχήματος που θα παρακολουθούν την πραγματική κατανάλωση καυσίμου και ενέργειας των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Ήδη το περασμένο έτος το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό που παρέχει την τεχνική βάση για τους νέους κανόνες, καθορίζοντας λεπτομερώς πώς θα πρέπει να παρακολουθούνται και να δηλώνονται οι εκπομπές CO2.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο το Συμβούλιο είχε αποφασίσει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και για τα αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Η νέα νομοθεσία εξασφαλίζει ότι από το 2030 τα νέα αυτοκίνητα και τα νέα ημιφορτηγά θα εκπέμπουν αντιστοίχως 37,5% και 31% λιγότερο CO2 κατά μέσο όρο σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2021. Από το 2025 έως το 2029 τόσο τα αυτοκίνητα όσο και τα ημιφορτηγά θα πρέπει να εκπέμπουν 15% λιγότερο CO2. Η προσπάθεια μείωσης των εκπομπών CO2 θα κατανεμηθεί μεταξύ των κατασκευαστών με βάση τη μέση μάζα του στόλου οχημάτων τους.

Οι νέοι κανόνες εντάσσονται στο πλαίσιο των μέτρων για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας των Παρισίων, καθώς και του στόχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μειωθούν πανευρωπαϊκά κατά 30% έως το 2030 σε σύγκριση με το 2005 οι εκπομπές από τους τομείς εκτός του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, ποσοστό που μεταφράζεται σε εθνικούς στόχους με τον κανονισμό για την κατανομή των προσπαθειών.

Κίνητρα και σε λεωφορεία

 Η νέα νομοθεσία προβλέπει την ενίσχυση του συστήματος παροχής κινήτρων για οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπώνστον τομέα των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σε σύγκριση με αυτό που προβλεπόταν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα λεωφορεία και τα πούλμαν είχαν εξαιρεθεί.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα