«Τρέχει» η δημόσια πρόταση της Orkla για την Κανάκης

Σε 4,36 ευρώ/μετοχή το προσφερόμενο τίμημα από τη νορβηγική εταιρεία
Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2019 11:03

Πρωταρχικός στόχος της Orkla είναι η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρείας υπό τις ίδιες επιχειρηματικές αρχές.

Από την έντυπη έκδοση

Στις 2 Ιουλίου λήγει η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της νορβηγικής Orkla Food Ingredients AS για την απόκτηση της Στέλιος Κανάκης, η οποία ξεκίνησε χθες. Το προσφερόμενο τίμημα για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών διαμορφώνεται σε 4,36 ευρώ ανά μετοχή. 

Να σημειωθεί ότι η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Στέλιος Κανάκης κατά τους τελευταίους έξι μήνες που προηγούνται ανέρχεται σε 3,84 ευρώ, έως εκ τούτου το  προσφερόμενο αντάλλαγμα λογίζεται «δίκαιο και εύλογο», αφού υπερβαίνει κατά 13,54% τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή των μετοχών, ενώ υπερβαίνει κατά περίπου 1,63% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον αποτιμητή, ήτοι την Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εξαγορά της Στέλιος Κανάκης το προσφερόμενο τίμημα για την εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή διαμορφώθηκε σε 4,35 ευρώ/μετοχή, ενώ το συνολικό τίμημα της εξαγοράς διαμορφώνεται σε περίπου 32,6 εκατ. ευρώ. 

Με την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Στέλιος Κανάκης από την Orkla θα προχωρήσει και η διαγραφή των μετοχών από το χρηματιστηριακό ταμπλό. Με την κίνηση αυτή, όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό Δελτίο, ο νέος μέτοχος «θα αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας». 

Η συμφωνία προβλέπει ότι μετά τη διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α., ποσοστό 20% θα μεταβιβαστεί ισόποσα σε κάθε ένα από τα τέσσερα μέλη της οικογένειας Κανάκη στην τιμή των 4,35 ευρώ/μετοχή. 

Στρατηγική

Σε επίπεδο επιχειρησιακής στρατηγικής, στο Δελτίο επισημαίνεται ότι «πρωταρχικός στόχος της Orkla είναι η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρείας υπό τις ίδιες επιχειρηματικές αρχές, παράλληλα με την απόκτηση ωφελειών από τη συμμετοχή της σε ένα μεγάλο όμιλο ο οποίος δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο και η ενίσχυση των εμπορικών δραστηριοτήτων/συναλλαγών με αυτόν». 

Προς τον σκοπό αυτό, επισημαίνεται ότι «εξασφαλίζεται η παρουσία των μελών της οικογένειας Κανάκη ως μετόχων και των κ.κ. Στέλιου Κανάκη και Ελευθερίας Κανάκη ως διευθύνοντος συμβούλου και αναπληρώτριας διευθύνουσας συμβούλου αντίστοιχα». Σχετικά με τις αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μετά τη διαγραφή από το Χ.Α. θα αποτελείται από πέντε μέλη, εκ των οποίων τρία θα υποδεικνύονται από την Orkla και τα δύο εναπομείναντα μέλη θα είναι ο κ. Στέλιος Κανάκης και η κ. Ελευθερία Κανάκη. 

Όπως τονίζεται στο Δελτίο, η Orkla δεν σχεδιάζει αλλαγές στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της εταιρείας ή τη μεταφορά της έδρας ή των δραστηριοτήτων της εκτός Ελλάδος, ενώ η Στέλιος Κανάκης αναμένεται να ενσωματωθεί στις οικονομικές καταστάσεις του νορβηγικού ομίλου κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019.  Δ. Αλεξ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα