Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019 12:00
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Μπαράζ φορολογικών ελέγχων συναλλαγών με Κύπρο και Βουλγαρία
Όπως ήταν αναμενόμενο, έφθασε η ώρα του ελέγχου της μαζικής ίδρυσης εταιρειών σε Κύπρο και Βουλγαρία. Δυστυχώς, ως προς το θέμα αυτό είχαμε γίνει «μάντεις κακών», καθώς είχαμε επισημάνει στην αρθρογραφία μας τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται η ίδρυση επίπλαστων εταιρειών στις χώρες αυτές. Παρά ταύτα, πολλοί επιχειρηματίες έπεσαν θύματα παραπληροφόρησης, με αποτέλεσμα να βγαίνουν στην επιφάνεια υποθέσεις, όπως αυτή που αποτυπώνεται στην υπ' αριθ. 1033/2019 απόφαση της ΔΕΔ Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Στην περίπτωση αυτή, θεωρήθηκε ότι δεν μπορούν να εκπέσουν δαπάνες από επιχείρηση σε κράτος με προνομιακό καθεστώς (Βουλγαρία) που είχε ιδρύσει ο ελεγχόμενος, η οποία επιχείρηση πραγματοποίησε συναλλαγές ποσού μόλις 4.606,30 ευρώ! Στην περίπτωση αυτή φυσικά η αρμόδια αρχή που διενήργησε τον φορολογικό έλεγχο, δεν αναγνώρισε τα παραστατικά της εταιρείας στη Βουλγαρία για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα και καταλόγισε αυτά ως λογιστικές διαφορές, στην ελεγχόμενη φορολογική περίοδο και, όπως είναι φυσικό, η ΔΕΔ Θεσσαλονίκης απέρριψε την ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή του φορολογουμένου.

Συναλλαγές σε προσωπικό λογαριασμό εταίρου
Επειδή πολλές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μορφής συγχέουν τις συναλλαγές που αφορούν την εταιρεία με τους ατομικούς λογαριασμούς μελών της εταιρείας, συμβαίνει συχνά (και παλιότερα ακόμη εντονότερα) να χρησιμοποιείται ο ατομικός λογαριασμός αυτών των προσώπων για συναλλαγές που αφορούν την εταιρεία (πληρωμές αλλά και εισπράξεις, π.χ. εξόφληση από πελάτη τιμολογίου σε προσωπικό λογαριασμό του ομόρρυθμου εταίρου αντί για τον λογαριασμό της εταιρείας).

Σ' αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι εύλογο, δεν υπάρχει προσαύξηση της περιουσίας του ελεγχόμενου φυσικού προσώπου από άγνωστη αιτία, εφόσον προκύπτει και αποδεικνύεται ότι το εν λόγω πιστωθέν ποσό αφορά συναλλαγές ή εισόδημα ή περιουσία του νομικού προσώπου στο οποίο το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει.

Μάλιστα, έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις ΔΕΔ, όπου στις περιπτώσεις αυτές δεν καταλογίζουν στον ελεγχόμενο ούτε τέλη χαρτοσήμου (λόγω δανείου ή ταμειακής διευκόλυνσης).

Απόδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες τρίτων χωρών
Όσον αφορά την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους ισχύει η υπ' αριθ. 7791/245/Φ80321/2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην ως άνω Υπουργική Απόφαση δεν ζητείται η άδεια παραμονής προκειμένου να αποδοθεί ΑΜΚΑ σε πολίτη τρίτης χώρας. Ωστόσο, με την εγκύκλιο Φ. 80320/οικ.28107/1857/2019 του υπ. Εργασίας ορίζεται ότι «Β) Για τους πολίτες τρίτων χωρών των δικαιολογητικών που ορίζονται στην ως άνω Απόφαση πρέπει να επιδεικνύεται και ο τίτλος άδειας διαμονής ή η βεβαίωση κατάθεσης για άδεια διαμονής». Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εάν π.χ. ένας Αμερικανός υπήκοος αποφασίσει να ιδρύσει μία Α.Ε. στην Ελλάδα και να επενδύσει τα κεφάλαιά του, εφόσον είναι παράλληλα μέλος Δ.Σ. και έχει δηλαδή υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, θα πρέπει να λάβει προηγουμένως ΑΜΚΑ, δηλαδή να ακολουθήσει τη χρονοβόρα διαδικασία της αίτησης για άδεια παραμονής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Δημοφιλή ερωτήματα
Από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα ποσά ενοικίων που καταβάλλουν για τη διαμονή των εργαζομένων τους σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή οικίες που βρίσκονται σε διαφορετικό μέρος από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, λόγω εκτός έδρας εργασίας, εφόσον αυτοί απασχολούνται εκτός έδρας σε απόσταση 100 χλμ. από τη μόνιμη κατοικία τους (ΠΟΛ 1036/2.3.2006).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα