Δημόσια πρόταση για την Πανγαία

Από την Invel με 4,80 ευρώ/μετοχή
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019 11:08
UPD:11:08

Με τιμή 4,80 ευρώ ανά μετοχή θα προχωρήσει η δημόσια πρόταση της Invel Real Estate για την εξαγορά του εναπομείναντος 1,85% της Πανγαία ΑΕΕΑΠ.

Η κατάθεση δημόσιας πρότασης είναι υποχρεωτική και θα εξελιχθεί μετά την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για τον προσδιορισμό του προσφερόμενου ανταλλάγματος γνωμοδότησε η Grant Thornton. Μεταξύ άλλων για τον προσδιορισμό του ανταλλάγματος ελήφθη υπόψη ότι η ανώτατη τιμή στην οποία η Invel απέκτησε μετοχές κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη δημόσια πρόταση ισούται με την τιμή των 4,684 ευρώ.    

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα