Tράπεζα Πειραιώς: Ποιοι οι στόχοι για το 2019

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019 12:09
UPD:12:23
INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αναβαθμίσεις στο αξιόχρεο της Ελλάδας, οι οποίες θα αποτυπώνουν τη θετική δυναμική της οικονομίας, περιμένει η Τράπεζα Πειραιώς, όπως ανέφερε ο Χρήστος Μεγάλου στη γενική συνέλευση της τράπεζας. Σημείωσε ότι έχει γίνει σημαντική πρόδοος στο μέτωπο των κόκκινων δανείων συνολικά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενώ αναφερόμενος στους στόχους της Τράπεζας Πειραιώς για το 2019, προσδιόρισε ως προτεραιότητες την αύξηση των εσόδων και την βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού. 

Η ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της χώρας μας, σε συνδυασμό με την άνοδο του ΑΕΠ και την επιτυχή ολοκλήρωση των stress tests από τις ελληνικές τράπεζες, ήταν οι βασικοί σταθμοί του 2018 για την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές τράπεζες, είπε ο κ. Μεγάλου, προσθέτοντας ότι για τις τράπεζες ειδικότερα ήταν έτος έτος σημαντικών εποπτικών εξελίξεων.

Η πρώτη εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 9 είχε συνολική επίπτωση ύψους 2 δισ. ευρώ στα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ εξίσου σημαντικές προσαρμογές έλαβαν χώρα συνολικά στο ελληνικό πιστωτικό σύστημα, όπως θύμισε.

Υπογράμμισε ακόμη ότι οι τράπεζες είναι στο σωστό δρόμο για την επίτευξη των στόχων στο μέτωπο των κόκκινων δανείων και πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής 'Ασκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων του 2018 έθεσαν τέλος σε μια αβεβαιότητα αρκετών μηνών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Οι χορηγήσεις των ελληνικών τραπεζών προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα σημείωσαν υποχώρηση κατά 1%, ενώ οι καταθέσεις ενισχύθηκαν ετησίως κατά 10%. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 95% από 111% στο τέλος του 2017.

Επίσης, το 2018 μειώθηκε σημαντικά η έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε χρηματοδότηση μέσω Ευρωσυστήματος από 34 δισ. ευρώ το 2017 στα 11 δισ. ευρώ. Η αποκλιμάκωση συνεχίζεται και το 2019, με το ELΑ να έχει μηδενισθεί και την αναχρηματοδότηση μέσω ΕΚΤ να έχει μειωθεί, είπε ο κ. Μεγάλου.

Αναφερομενος στην Τράπεζα Πειραιώς είπε μεταξύ άλλων ότι συνέχισε να κινείται με όλες τις δυνάμεις της και το 2018, αναλαμβάνοντας δράσεις προς όφελος των περίπου 30 χιλιάδων μετόχων της, των 5 εκατ. πελατών της και των περίπου 12 χιλ. εργαζομένων της.

Οι κύριοι στόχοι για το 2019 είναι όπως είπε ο κ. Μεγάλου:

-η ενίσχυση των πηγών εσόδων και η λειτουργική αποτελεσματικότητα για τη δημιουργία διατηρήσιμης κερδοφορίας,

-η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού μέσω της συνεπούς εκτέλεσης του πλάνου μείωσης των NPE με ορίζοντα το 2021,

-η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης, και η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας.

Ο κ. Μεγάλου έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η Τράπεζα Πειραιώς, εκτός των πωλήσεων προβληματικών δανείων που ολοκλήρωσε με επιτυχία εντός του 2018, τον Ιούνιο του 2019 ανακοίνωσε και την ολοκλήρωση μίας ακόμα πώλησης χαρτοφυλακίου προβληματικών επιχειρηματικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων πιστωτικής απαίτησης 0,5 δισ. ευρώ. Η εν λόγω συναλλαγή, καθώς και αυτές που έλαβαν χώρα εντός του 2018, μείωσε τα προβληματικά μας δάνεια κατά 2,5 δισ. και είχε θετικό αποτέλεσμα στα κεφάλαια της Τράπεζας.

Αναφέρθηκε επίσης σε κάποια σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα:

 Στις 3 Ιουνίου η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Intrum για τη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Τράπεζας Πειραιώς / Real Estate Owned Assets, μέσω της ίδρυσης ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης. Ποσοστό 80% της νέας εταιρείας θα ανήκει στην Intrum και 20% στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων θα συνάψει σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση, 27 δισ. υφιστάμενων NPE της Τράπεζας Πειραιώς, μαζί με νέα ΝPE που θα δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται και Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα από τρίτες πηγές. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 10 έτη, ενώ η νέα εταιρεία θα λάβει άδεια και θα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η συμφωνία αποτιμά την αξία της πλατφόρμας σε 410 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum στοχεύουν να ολοκληρώσουν τη Συναλλαγή την 1η Οκτωβρίου 2019.

Η στρατηγική συνεργασία με την Intrum αποτελεί ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά στη στρατηγική για τη μείωση των κινδύνων του ισολογισμού. Η κοινοπραξία με την Intrum θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά μας στη διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου ενεργητικού μας.

 Επίσης, στις 19 Ιουνίου 2019 η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 400 εκατ., δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη στα πέντε έτη, στη διεθνή αγορά κεφαλαίων, ενισχύοντας το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 90μβ. Το συνολικό βιβλίο προσφορών διαμορφώθηκε σε περίπου 850 ευρώ εκατ., ενώ περισσότεροι από 135 θεσμικοί επενδυτές από περισσότερες των 20 χωρών συμμετείχαν στη συναλλαγή.

Πρόκειται, είπε ο κ. Μεγάλου, για την πρώτη δημόσια έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 που πραγματοποιεί ελληνική τράπεζα από το 2008. Το υψηλό επίπεδο της ζήτησης από τους επενδυτές συνιστά έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης για τη συνολική πρόοδο που έχουμε σημειώσει στην Τράπεζα Πειραιώς.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΜΠΕ 

 Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα