Αποδίδουν «καρπούς» οι επενδύσεις της Del Monte

Προσδοκία για μεγαλύτερη αύξηση εσόδων μετά τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις
Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019 18:25
UPD:18:25

Tα έσοδα στην περσινή χρήση εμφάνισαν σημαντική αύξηση κατά 23% στα 31,4 εκατ. ευρώ έναντι 25,4 εκατ. ευρώ.

Από την έντυπη έκδοση 

Της Δανάης Αλεξάκη
dalex@naftemporiki.gr

Αύξηση εσόδων και διατήρηση κερδοφόρων αποτελεσμάτων προσδοκά για τη φετινή χρονιά η διοίκηση της Del Monte Ελλάς, της θυγατρικής βιομηχανίας κονσερβοποιημένων φρούτων, λαχανικών και χυμών του διεθνούς πολυεθνικού ομίλου Del Monte International Inc.

Η εν λόγω προσδοκία βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι η εταιρεία έχει προβεί εντός της τελευταίας διετίας σε επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας του εργοστασίου της, που αναμένεται να αποφέρουν μελλοντικά οφέλη.

Υπενθυμίζεται ότι το 2017 η εταιρεία υπέβαλε για ένταξη στον επενδυτικό νόμο πρόγραμμα ύψους 2,97 εκατ. ευρώ, με σκοπό την επέκταση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων. Επίσης, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους υπέβαλε για ένταξη σε πρόγραμμα επενδύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επενδυτικό σχέδιο 5 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη επιχορήγησης ίσης με το 50% του ποσού αυτού, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών της εγκαταστάσεων.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των μεγεθών την περσινή χρήση, τα έσοδα εμφάνισαν σημαντική αύξηση κατά 23% στα 31,4 εκατ. ευρώ έναντι 25,4 εκατ. ευρώ. Η αύξηση στον κύκλο εργασιών της εταιρείας αποδίδεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι εντός της χρήσης 2018 οι εταιρείες του ομίλου απορρόφησαν μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της ελληνικής θυγατρικής συγκριτικά με προηγούμενες χρήσεις. Ο κύριος όγκος των πωλήσεων της εταιρείας πραγματοποιείται προς εταιρείες του ομίλου, ενώ οι αγορές των εταιρειών του ομίλου καθορίζονται κεντρικά κάθε χρόνο ανάλογα με το επιχειρησιακό σχέδιο. Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις της χρήσης αφορούν κυρίως προϊόντα τα οποία παρήχθησαν στην προηγούμενη χρήση.

H νέα χρονιά
Υπό το πρίσμα αυτό, έχει ενδιαφέρον το κατά πόσο η προσδοκία της διοίκησης για αυξημένα έσοδα φέτος θα επιβεβαιωθεί, με δεδομένο ότι ο όγκος παραγωγής το 2018 υποχώρησε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 1.968.150 χαρτοκιβώτια - βαρέλια όταν το 2017 ανήλθε σε 2.556.871 χαρτοκιβώτια - βαρέλια.

Αξίζει να πάντως να επισημανθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της εταιρείας, πέραν του 90%, αφορά τις διεθνείς αγορές, με κυριότερες τη Βρετανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Συνολικά το χαρτοφυλάκιο των εξαγωγών περιλαμβάνει 39 αγορές. Σε εγχώριο επίπεδο, η εταιρεία Μέλισσα ΚΙΚΙΖΑΣ διανέμει αποκλειστικά τις κομπόστες της Del Monte από το 2000, ενώ ο τζίρος στην ελληνική αγορά διαμορφώνεται σε 1,5 εκατ. ευρώ. 
Στο μεταξύ, βελτιωμένη εικόνα εμφάνισε και η κερδοφορία, με τα προ φόρων κέρδη να ενισχύονται σε 560.869 ευρώ έναντι 326.405 στη χρήση 2017 και τα καθαρά αποτελέσματα να διαμορφώνονται σε 244.872 έναντι 165.539 την προηγούμενη χρήση.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα