Θριάσιο ΙΙ: 17 Σεπτεμβρίου καταθέτουν προσφορές τρεις υποψήφιοι

Πρόκειται για τις Pearl, Goldair Cargo και Damco με Foodlink
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 18:16
UPD:16/07/2019 11:32

Από την έντυπη έκδοση

Του Φάνη Ζώη
fzois@naftemporiki.gr

Με την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών στις 17 Σεπτεμβρίου 2019 περνά στη Β’ φάση με τρεις από τους τέσσερις «μνηστήρες» ο διαγωνισμός παραχώρησης για τον μεγάλο Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής Θριασίου Πεδίου (ΕΣΣΣΔΙ) στον Ασπρόπυργο, γνωστότερο ως Θριάσιο II. Ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης είναι «Σύμβαση παραχώρησης για τη λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, ολοκλήρωση μελετών και κατασκευής έργων, και προμήθειας εξοπλισμού, του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου» και η παραχώρηση των 1.450 στρεμμάτων, σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών, αφορά διάρκεια 30 ετών, με το ακίνητο να διαθέτει πολλαπλές σιδηροδρομικές γραμμές, ηλεκτροκίνηση, αποθήκες, κτήρια διοίκησης κ.ά. Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, καθένας από τους τρεις ενδιαφερόμενους καλείται να υποβάλει τα ακόλουθα στοιχεία:

* Εφάπαξ Οικονομικό Αντάλλαγμα (ΕΟΑ), το οποίο θα πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των 20 εκατ. ευρώ, εκ του οποίου ποσοστό 30% θα καταβληθεί από τον παραχωρησιούχο στην ΟΣΕ Α.Ε. με την υπογραφή Σύμβασης Παραχώρησης, ενώ το 70% θα καταβληθεί σε 6 μήνες.

* Ποσοστό επί των Ετήσιων Εσόδων (ΠΕΕ) που θα προσφέρεται από τον παραχωρησιούχο στην ΟΣΕ Α.Ε. και το οποίο θα πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 10% και να ισχύει για όλη την περίοδο παραχώρησης.

* Μεταβλητό Οικονομικό Αντάλλαγμα που θα προκύπτει για κάθε συμβατικό έτος από τον παραχωρησιούχο στην ΟΣΕ Α.Ε. για όλη την περίοδο παραχώρησης, το οποίο θα υπολογίζεται βάσει του Ποσοστού επί των Ετήσιων Εσόδων του παραχωρησιούχου.

* Ετήσιο Εγγυημένο Αντάλλαγμα (ΕΕΑ), το οποίο θα δεσμεύεται να καταβάλλει για κάθε συμβατικό έτος ο παραχωρησιούχος στην ΟΣΕ Α.Ε. για όλη την περίοδο παραχώρησης. Η αξία του Ετήσιου Εγγυημένου Ανταλλάγματος θα υπολογίζεται ως ποσοστό 60% επί του εκάστοτε ετήσιου Μεταβλητού Οικονομικού Ανταλλάγματος που θα προσδιορίσει κάθε διαγωνιζόμενος στην οικονομική προσφορά του.

* Η ΟΣΕ Α.Ε. θα συνάψει Σύμβαση Παραχώρησης με Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ), στην οποία μέτοχος θα είναι ιδιώτης/-ες επενδυτής/-ές που θα αναδειχθεί/ούν στο πλαίσιο της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣ θα είναι εννεαμελές με 2 μέλη αυτού να ορίζονται από την ΟΣΕ Α.Ε. υποχρεωτικά.
 
Προσφυγές

Ενδιαφέρον έχει η εξέλιξη από τις προδικαστικές προσφυγές της πρώτης φάσης που είχαν ως αποτέλεσμα να βγει εκτός διαγωνισμού η Κ/Ξ ΤΡΑΙΝΟΣΕ-Sarmed (είχε δεχθεί προσφυγή από την Pearl). Οι τρεις που πέρασαν στη Β’ φάση είναι η Piraeus Europe Asia Rail Logistica LTD (Pearl), η οποία συνδέεται με την Cosco, η κοινοπραξία Goldair Cargo, ανάδοχος του Θριάσιο Ι, και η Damco (Κοπελούζος) με Foodlink. Αρχικά είχαν περάσει και τα τέσσερα σχήματα.

Το mega-Εμπορευματικός Σταθμός Θριάσιο II είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μετά τον Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας και η μάχη που προβλέπεται να δοθεί για την απόκτησή του αναμένεται να συνεχιστεί από τους υπόλοιπους διεκδικητές.
Το ακίνητο στο Θριάσιο II σε συνδυασμό με το Θριάσιο Ι αναμένεται να γίνει το μεγαλύτερο Logistics Center της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με εμβαδόν 1.758.240 τ.μ. μετατρέποντας όλη την περιοχή σε ένα τεράστιο εμπορευματικό hub.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα