Ένα χρόνος μετά για τις εννέα εταιρείες επενδυτικών συμμετοχών (Venture Capital) που ξεκίνησαν πέρσι στην Αθήνα μέσω Equifund

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 16:22
UPD:16:45
Shutterstock

Του Χρήστου Λύτρα
Managing Partner @ Hippocampus.io

Η ιστορία

Τον περασμένο Απρίλιο στην Αθήνα το Equifund (Ταμείο Επενδυτικών Συμμετοχών – Fund of Funds) ξεκίνησε επίσημα τις δραστηριότητές του. Η ύπαρξή του έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από την δημιουργία εταιρειών τεχνολογίας στην Ελλάδα και κατά συνέπεια σε ολόκληρη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Στις 16 Απριλίου 2018, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) παρουσίασε τις εννέα (9) εταιρείες επενδυτικών συμμετοχών (VC) που επιλέχθηκαν και δημιουργήθηκαν τους τελευταίους μήνες για να επενδύσουν συνολικά πάνω από ~400 εκατομμύρια ευρώ σε καινοτόμες ιδέες, νέες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογίας (ΜΜΕ) από την Ελλάδα.

Το Equifund είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα προσπάθεια για την τόνωση της καινοτομίας και της τεχνολογικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας στην χρηματοδότηση των εταιρειών αυτών με 200 εκατ. Ευρώ μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με συμμετοχή 60 εκατ. € από το EIF αλλά και με την συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών που  έχουν ως στόχο να προσθέσουν άλλα ~140 εκατ. €.

The VCs

Οι εννέα (9) εταιρείες επενδυτικών συμμετοχών είναι οι ακόλουθες : BigPi, Metavallon VC, Uni.fund, Velocity Partners, Marathon VC, Venture Friends II, Ellikonos 2 Sicar, EOS Capital, και Synergia Hellenic Fund εστιάζοντας σε τρία διακριτά παράθυρα επενδύσεων με αντίστοιχα μεγέθη συμμετοχής (ticket size).  Τα επόμενα πέντε χρόνια, χιλιάδες ιδέες και επιχειρηματικά σχέδια από εταιρίες τεχνολογίας αναμένεται να σφυροκοπήσουν τις εταιρείες αυτές.

Οι διαχειριστές των εταιρειών επενδυτικών συμμετοχών είναι περισσότερο ή λιγότερο γνωστοί επαγγελματίες στην ελληνική επιχειρηματική / τεχνολογική / startup σκηνή και πολλοί έχουν εμπλακεί στο παρελθόν σε προηγούμενες εταιρείες επενδυτικών συμμετοχών ή / και σε επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων σαν ιδιώτες - άγγελοι επενδυτές.

Το γεγονός ότι οι εννέα εταιρείες επενδυτικών συμμετοχών λειτουργούν επί του παρόντος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το συνολικό ποσό των διαχειριζόμενων κεφαλαίων θα επενδυθεί σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και σε  μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) τεχνολογίας. Αφού πρακτικά οι διαχειριστές των ταμείων πρέπει να βρουν και να επιλέξουν τις πλέον κατάλληλες επιχειρήσεις που πληρούν την επενδυτική στρατηγική που έχουν καθορίσει και είναι και ταυτόχρονα επενδυτικές ευκαιρίες με προοπτικές ραγδαίας ανάπτυξης στην παγκόσμια αγορά.

Από την άλλη πλευρά, εάν η προσφορά σε εταιρείες είναι πραγματικά μεγάλη, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι ο προϋπολογισμός επενδύσεων του Equifund μπορεί να διευρυνθεί μέσω μιας πιθανής επέκτασης.

Κεφάλαια υπό διαχείριση ανά επενδυτικό παράθυρο σε M€ (Investment Window)[1].

Ωστόσο, είναι φανερό ότι αυτοί οι διαχειριστές των κεφαλαίων καλούνται να δημιουργήσουν και να υποστηρίξουν ένα μεγάλο μέρος της επόμενης γενιάς τεχνολογικής οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, επενδύοντας σε 250-300 καινοτόμες νεοφυείς και ΜΜΕ επιχειρήσεις τεχνολογίας μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Το γεγονός αυτό από μόνο του μπορεί να είναι η ευκαιρία δημιουργίας οικονομικής ευημερίας της χώρας για τα επόμενα χρόνια, ανάσχεσης της εξαγωγής ταλέντου (brain drain) και επίσης να ενισχύσει την θέση της Ελλάδας ως κόμβο τεχνολογίας και επιχειρηματικής καινοτομίας σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Και τι  έχει συμβεί από τον περασμένο Απρίλιο;  

Βάσει των διαθέσιμων στο Τύπο πληροφοριών, ορισμένες εταιρείες επενδυτικών συμμετοχών ήταν πιο απασχολημένες σε σχέση με άλλες με βάση τον αριθμό των συμμετοχών που έχουν ήδη κλείσει και ανακοινωθεί. Επί του παρόντος, διαθέσιμες στον Τύπο πληροφορίες υπάρχουν για μόνο έξι από τις εννέα εταιρίες διαχείρισης συμμετοχών (BigPi, Metavallon VC, Marathon VC,  Uni.fund, Velocity Partners, , Venture Friends II) με συνολικό αριθμό δημόσια δημοσιευμένων 49 συμμετοχών (investments), αλλά τα μεγέθη συμμετοχών (ticket sizes) να είναι διαθέσιμα για μόνο 46 από αυτές.

Οι 49 επενδύσεις μεταφράζονται σε 8 επενδύσεις ανά εταιρεία συνολικής αξίας συμμετοχών στα 30,8 εκατ. € (με μέσο όρο 628 χιλιάδες Ευρώ ανά επένδυση). Ωστόσο, επειδή το μέγεθος τριών συμμετοχών δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα, ο μέσος όρος μπορεί να είναι και υψηλότερος.   

Το ποσό των 30,8 εκατ. € είναι μόνο ~ 16% του συνολικού ποσού υπό διαχείριση των έξι αυτών Εταιρειών Επενδυτικών Συμμετοχών  (~ 190 εκατ.  €), το οποίο στο άπειρο μάτι φαντάζει σχετικά μικρό ως ποσοστό του συνόλου. Πλην όμως επειδή κάθε εταιρεία με βάση την επενδυτική στρατηγική της θα επενδύσει περίπου 30%- 35% του συνόλου των υπό διαχείριση κεφαλαίων σαν αρχική επένδυση σε 15-25 εταιρείες (investment portfolio) και θα κρατήσει τα υπόλοιπα κεφάλαιά (2:1 reserve ratio) για να τα επανεπενδυσει στις ίδιες εταιρίες σε επόμενο στάδιο ανάπτυξης τους το ποσοστό είναι άκρως ικανοποιητικό αφού έχει επιτευχθεί στον 1ο χρόνο λειτουργίας των εταιρειών αυτών.

 

Κεφάλαια επενδυμένα vs Διαθέσιμα ανά επενδυτικό παράθυρο σε M€[2]

Έτσι, στον αγώνα για την δημιουργία ενός ποιοτικού και αποδοτικού χαρτοφυλακίου επενδύσεων, ορισμένες εταιρείες επενδυτικών συμμετοχών  βρίσκονται σε καλό δρόμο, αλλά ορισμένες έχουν μεγαλύτερη διαδρομή να διανύσουν.

Δεδομένου ότι, οι τρεις (3) εταιρείες επενδυτικών συμμετοχών  (growth stage)  δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα κάποια επένδυση, μπορεί κανείς εύκολα να καταλήξει στο συμπέρασμα  ότι το Equifund ξεκίνησε με  αργό ρυθμό, από την επίσημη έναρξη τον  Απρίλιο του 2018.

Pre-seed

<500K€

Seed

500K<>1.5M€

Series A

>1.5M€

 

Αριθμός επενδύσεων με βάση την αξία της επένδυσης (ticket size)

Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει διότι για να έχουμε σήμερα, ένα μέσο όρο 8 επενδύσεις ανά εταιρεία επενδυτικών συμμετοχών, σημαίνει πρακτικά ότι κάθε μία από τις έξι έχει εξετάσει και αξιολογήσει κατά μέσο όρο ~ 250 επενδυτικές προτάσεις τους τελευταίους 12 μήνες. Και αυτό είναι πάρα πολλή δουλειά.

 

Ο πίνακας αποτελεσμάτων

Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας, οι επενδύσεις που έχουν ανακοινώσει στον Τύπο οι έξι εταιρείες επενδυτικών συμμετοχών είναι οι ακόλουθες [3]:

Fund Name

# of Deals

Total in M €

Avg  in M €

Committed %

(*)

BigPi

5

                   3.6 €

         0.91 €

11.3%

Including 1 co-investment with Velocity Partners (assuming equal participation)

Marathon

9

                   9.5 €

         1.05 €

29.6%

 

Metavallon

13

                   5.2 €

         0.40 €

16.1%

Excluding 1 non-disclosed amount investment

Uni.Fund

12

                   4.4 €

         0.40 €

16.3%

Including 2 co-investments with VentureFriends II (assuming equal participation)
Excluding 1 non-disclosed amount investment

Velocity Partners

8

                   2.6 €

         0.38 €

11.0%

Excluding 1 non-disclosed amount investment
Including 1 co-investment with BigPi (assuming equal participation)

VentureFriends II

6

                   5.5 €

         1.10 €

12.3%

Including 2 co-investments with Uni.Fund (assuming equal participation)
Excluding followon Series A  round
Excluding 1 non-disclosed amount investment

Παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει πολύ δουλειά για τους εταίρους και των εννέα εταιρειών επενδυτικών συμμετοχών, για την δημιουργία επιτυχημένων χαρτοφυλακίων παραμένει ενδιαφέρον να δούμε τις εξελίξεις κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας τους προς την επίτευξη του στόχου αυτού.

[1] με βάση δημόσια στοιχεία που έχουν ανακοινώσει στον Τύπο οι Εταιρίες Επενδυτικών Συμμετοχών

[2] Με βάση δημόσια στοιχεία που έχουν ανακοινώσει στον Τύπο οι Εταιρίες Επενδυτικών Συμμετοχών

[3] Μέχρι την συγγραφή αυτού του άρθρου 1η Ιουλίου 2019

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα