ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ορισμός νέου εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο τη

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019 18:30
UPD:18:48

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ορισμός νέου εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank

 

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (Τράπεζα ή Eurobank), σε συνέχεια της από 15Ιουλίου 2019 ανακοίνωσης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αυτής αποφάσισε στις 31 Ιουλίου 2019, την ενσωμάτωση του νέου εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου στο Δ.Σ. της Τράπεζας, σε αντικατάσταση της κας Αικατερίνης Μπερίτση, και τον ορισμό του ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ..

 

Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, ενώ σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης του νέου μέλους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΡΩΒ

Σχολιασμένα