ΚΕΑΟ: Μειώθηκαν κατά 248,3 εκατ. οι οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία

Το σύνολο των οφειλών που έχουν ενταχθεί στον φορέα ανέρχεται στα 35,1 δισ. ευρώ
Τετάρτη, 07 Αυγούστου 2019 21:23
Eurokinissi/–¡Õ¡√œ–œ’Àœ”

Από την έντυπη έκδοση

Του Στέλιου Παπαπέτρου
spapap@naftemporiki.gr

Μειωμένες κατά 248.358.944 ευρώ καταγράφονται οι οφειλές σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία το δεύτερο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αποτέλεσμα το σύνολο των οφειλών να ανέρχεται στα 35,1 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του δευτέρου τριμήνου του 2019 του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), στο τέλος του Ιουνίου 2019 το συνολικό ποσό των οφειλών που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ, διαμορφώθηκε στα 35.110.125.981 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο), από 35.358.484.925 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο) που ήταν τον Μάρτιο του 2019.

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ, η διαφορά των 248.358944 εκατ. ευρώ οφείλεται σε καταβολές, διαγραφές, μειώσεις, συμψηφισμούς οφειλών, εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ρυθμίσεων, στην αύξηση των πρόσθετων τελών, καθώς και στις διαγραφές οφειλών μη μισθωτών βάσει του επανυπολογισμού που προβλέπει ο ν. 4611/2019.

Ειδικά οι διαγραφές λόγω του επανυπολογισμού των εισφορών για τους μη μισθωτούς οδήγησαν σε μείωση του τρέχοντος υπολοίπου των οφειλών που προέρχονται από το τ. ΟΑΕΕ και τ. ΕΤΑΑ.

Στο χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο του 2019 καταγράφεται για πρώτη φορά από τη λειτουργία του ΚΕΑΟ, μία εντυπωσιακή μείωση της ένταξης νέων οφειλετών. Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2019 εντάχθηκαν μόνο 25.948 οφειλέτες, σχεδόν οι μισοί σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο με οφειλές 59,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή, ποσό μικρότερο κατά 119,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις οφειλές που εντάχθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του έτους. 

Όπως επισημαίνει η δεύτερη έκθεση του 2019, οι οφειλές που αφορούν τα έτη 2017 και 2018 είναι σημαντικά μικρότερες από αυτές των προηγούμενων ετών. Αυτό παρατηρείται διότι μέχρι 30/6/2019 δεν είχαν ακόμα βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ οι οφειλές των μη μισθωτών για τα έτη 2017 και 2018 επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων για τα έτη αυτά.

Οι οφειλές αυτές διαβιβάστηκαν στο ΚΕΑΟ τον Ιούλιο του 2019, και συγκεκριμένα: Για το έτος 2017 ποσό 674.891.764,06 ευρώ που αφορά το σύνολο οφειλετών μη μισθωτών. Για το έτος 2018 ποσό 88.025.422,13 ευρώ που αφορά μόνο οφειλέτες που έκαναν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019.

Τα ανωτέρω στοιχεία των οφειλών 2017 και 2018 καθώς και οι οφειλές έτους 2018 όσων ασφαλισμένων θα υποβάλουν για πρώτη φορά αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 θα απεικονίζονται στην έκθεση ΚΕΑΟ του επόμενου τριμήνου.   

Στοιχεία ένταξης οφειλών μεταξύ 1ου και 2ου τριμήνου 2019
Όπως επισημαίνει η έκθεση του ΚΕΑΟ, το «τρέχον υπόλοιπο» των ασφαλιστικών οφειλών μεταβάλλεται καθημερινά, καθώς αφενός εντάσσονται νέοι οφειλέτες (με όλες τις προηγούμενες οφειλές τους) και αφετέρου οι οφειλές των ενταγμένων οφειλετών είτε αυξάνονται λόγω των μηνιαίων πρόσθετων τελών καθυστέρησης και από νέες οφειλές που δημιουργούν οι οφειλέτες αυτοί είτε μειώνονται με τις καταβολές ποσών (δόσεις ρύθμισης, έναντι καταβολή, εξόφληση).

1. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2019 στο ΚΕΑΟ εντάχθηκαν 27.648 οφειλέτες από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 1.326 οφειλέτες από τον τ. ΟΑΕΕ, 1.205 οφειλέτες από το τ. ΕΤΑΑ, 21.742 οφειλέτες από τον τ. ΟΓΑ, 14 οφειλέτες από το τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και 271 οφειλέτες από φορείς εκτός ΕΦΚΑ. Συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του 2019 εντάχθηκαν 52.206 οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 178.621.625 ευρώ.

2. Εντός του δεύτερου τριμήνου του 2019 στο ΚΕΑΟ εντάχθηκαν 23.932 οφειλέτες από το τ. ΙΚΑΕΤΑΜ, 294 οφειλέτες από τον τ. ΟΑΕΕ, 1.324 οφειλέτες από το τ. ΕΤΑΑ, 64 οφειλέτες από το τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και 334 οφειλέτες από φορείς εκτός ΕΦΚΑ. Συνολικά στο δεύτερο τρίμηνο του 2019 εντάχθηκαν 25.948 οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 59.211.921 ευρώ.

3. Από την αρχή λειτουργίας του ΚΕΑΟ μέχρι 30/6/2019 έχουν ενταχθεί συνολικά 757.767 οφειλέτες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 587.094 οφειλέτες του τ. ΟΑΕΕ, 378.415 οφειλέτες του τ. ΟΓΑ, 24.448 οφειλέτες του τ. ΕΤΑΑ, 281 οφειλέτες του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και 1.377 οφειλέτες από φορείς εκτός ΕΦΚΑ.

7 στους 10 με οφειλές έως 15.000 ευρώ
Από τα στοιχεία του ΚΕΑΟ σχετικά με το ύψος των οφειλών προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

  • Υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών, με 997.430 οφειλέτες (70,89% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας.
  • Το 82,78% των οφειλετών (1.164.672 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας.
  • Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 94.843 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 - 100.000 ευρώ (18,55% του τρέχοντος υπολοίπου).
  • Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ (1.874 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,14% του υπόλοιπου οφειλών).

Παλαιότητα οφειλών
Από τα στοιχεία του ΚΕΑΟ που εξετάζουν την εποχή «γέννησης» των οφειλών, προκύπτουν δύο ομάδες οφειλετών. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει οφειλέτες που δημιούργησαν για πρώτη φορά οφειλές το 2009 ή παλαιότερα και η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει οφειλέτες που δημιούργησαν οφειλές για πρώτη φορά μετά το 2009. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι για τις οφειλές ύψους 35.110.125.981 ευρώ, το 22,53% (ποσό 7.911.407.317 ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 77,47% (ποσό 27.198.718.664 ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα.

Ειδοποιητήρια και εισπράξεις χρεών
Από την έναρξη του ΚΕΑΟ μέχρι το τέλος Ιουνίου 2019 έχουν αποσταλεί συνολικά 1.413.970 ατομικές ειδοποιήσεις σε οφειλέτες. Ειδικά εντός του δεύτερου τριμήνου του 2019 εστάλησαν 5.711 ατομικές ειδοποιήσεις.
Οι συνολικές εισπράξεις του ΚΕΑΟ εντός του τριμήνου (Απρίλιος - Ιούνιος 2019) ανέρχονται σε 316.610.884 ευρώ, ενώ από την έναρξη της λειτουργίας του ΚΕΑΟ έχουν εισπραχθεί συνολικά 4.867.195.024 ευρώ.

«Φτωχή συγκομιδή» από τον εξωδικαστικό μηχανισμό
Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών δόθηκε από 3/8/2017 μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τηρείται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31/12/2019. Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2019 είχαν υποβληθεί 6.453 αιτήσεις από οφειλέτες που έχουν οφειλές προς τους ΦΚΑ. Από τις αιτήσεις αυτές, οι 2.267 προχωρούν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές, οι 285 αφορούν διμερή διαπραγμάτευση με το ΚΕΑΟ, ενώ οι υπόλοιπες 3.901 είναι αιτήσεις για οφειλές ελευθέρων επαγγελματιών.
Επισημαίνεται ότι στο τέλος του Ιουνίου 2019 οι ενεργές ρυθμίσεις είναι συνολικά 143.942 και το ρυθμισμένο ποσό 2.601.356.762 ευρώ.  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα