Οι προτεραιότητες της Ε.Ε. στην οικονομία

Ολοκλήρωση Ένωσης Κεφαλαιαγορών, χρηματοπιστωτική σταθερότητα, βιώσιμη οικονομία, διαχείριση Brexit
Παρασκευή, 09 Αυγούστου 2019 17:52
UPD:17:52
EU/ Mauro Bottaro/

Η νέα Επιτροπή θα πρέπει να είναι έτοιμη να διαχειριστεί μια πιθανή ύφεση της ευρωπαϊκής οικονομίας, σε δύσκολες συνθήκες, δεδομένου ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα αντιμετωπίζει διαρθρωτικές ανισορροπίες.

Από την έντυπη έκδοση

Του Νίκου Μπέλλου
nbellos@naftemporiki.gr

Η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, η βιώσιμη οικονομία και οι εξελίξεις μετά το Brexit είναι οι βασικοί τομείς του οικονομικού τομέα, στους οποίους θα επικεντρωθεί η νέα Κομισιόν υποβάλλοντας σειρά προτάσεων τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, η νέα Επιτροπή θα πρέπει να είναι έτοιμη να διαχειριστεί μια πιθανή ύφεση της ευρωπαϊκής οικονομίας, σε δύσκολες συνθήκες, δεδομένου ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα αντιμετωπίζει διαρθρωτικές ανισορροπίες, όπως ο κατακερματισμός του τομέα και η χαμηλή κερδοφορία.

Τα παραπάνω επισημαίνονται στο έγγραφο εργασίας που προετοίμασε για το νέο επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων η αρμόδια γενική διεύθυνση της Κομισιόν.

Αποσπάσματα του εν λόγω εγγράφου διέρρευσαν στον εξειδικευμένο κοινοτικό Τύπο, ενώ ορισμένες πρωτοβουλίες που προτείνονται στον νέο επίτροπο παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, κυρίως στον τομέα των κεφαλαιαγορών και των κρυπτονομισμάτων. Όπως τονίζεται, ο νέος επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων θα έχει να παίξει σημαντικό ρόλο με δεδομένα τα εκκρεμή ζητήματα, όπως το χρηματοδοτικό μέσο (προϋπολογισμός) της Ευρωζώνης, η Τραπεζική Ένωση με την προώθηση της πανευρωπαϊκής εγγύησης-συνασφάλισης των καταθέσεων και η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.
    
Ένωση Κεφαλαιαγορών
Σε σχέση με την Ένωση Κεφαλαιαγορών, όπου έχει ολοκληρωθεί η νομοθετική εργασία κατά το μεγαλύτερο μέρος, προτείνονται νέες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυσή της. 

Στον σχετικό κατάλογο των δράσεων που έχουν εκπονήσει οι κοινοτικές υπηρεσίες είναι η πρόταση στα κράτη-μέλη για παροχή φορολογικών κινήτρων και κίνητρα εποπτείας για θεσμικούς επενδυτές που επενδύουν σε μμε. 

Αναφέρεται επίσης η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος, που θα συντονίζει τις εθνικές εποπτικές δράσεις που σχετίζονται με την προστασία των μικροεπενδυτών. Προτείνεται ακόμη η θέσπιση ενιαίων κανόνων για τη διαπραγμάτευση στα χρηματιστήρια των μεγάλων επιχειρήσεων με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισ. ευρώ.

Ζητείται επίσης η εξέταση της δυνατότητας νομοθετικών πρωτοβουλιών στον τομέα της οικονομικής τεχνολογίας. Για παράδειγμα ένα κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο για κρυπτονομίσματα προκειμένου να διευθετηθεί το νομικό καθεστώς αυτών των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Ζητούνται προαπαιτούμενα για προσφορά αυτών των νομισμάτων και προστασία των επενδυτών. 

Ασφάλεια
Η αρμόδια γενική διεύθυνση εισηγείται ακόμη νομοθεσία για την κυβερνοασφάλεια του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτή η πρωτοβουλία θα θέσει προαπαιτούμενα εκεί όπου δεν υπάρχουν και θα ενισχύσει τα ήδη υφιστάμενα. Σε αυτήν την περίπτωση η Κομισιόν θα ξεκινήσει διαβούλευση και εκτίμηση επιπτώσεων και θα λάβει υπόψη της την G7 και τα διεθνή πρότυπα σε αυτόν τον τομέα. 

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων εισηγήσεις για υποβολή προτάσεων που θα περιλαμβάνουν συστήματα εξυγίανσης και εκκαθάρισης στον τομέα των ασφαλιστικών εταιρειών.
    
Brexit 
Στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνιστούν εξέταση της ορθής εξισορρόπησης μεταξύ ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αυτό θα περιλαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις ισοδυναμίας. 

Βιώσιμη οικονομία
Σχετικά με τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη οικονομία, ο κατάλογος προτεραιοτήτων δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί πλήρως. Προς το παρόν περιλαμβάνει κυρίως τη θέσπιση ενός διεθνούς δικτύου της Κομισιόν για βιώσιμη οικονομία, προκειμένου να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία και να προωθηθεί μια συνεκτική προσέγγιση σχετικά με την ιδιωτική χρηματοδότηση «πράσινων» σχεδίων. Η νέα πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει δεσμευθεί ενώπιον της Ευρωβουλής ότι μέσα στις πρώτες 100 μέρες της θητείας της θα υποβάλει σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή. Μεταξύ των μέτρων που θα προωθήσει είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% μέχρι το 2030 και 100% μέχρι το 2050. Θα προτείνει επιβολή φόρου άνθρακα στις εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες, ενώ στα σχέδιά της είναι η μετατροπή μέρους της ΕΤΕ σε «Τράπεζα Κλίματος» με στόχο την ενεργοποίηση επενδύσεων ύψος 1 τρισ. ευρώ εντός δεκαετίας.

Υλοποιείται το νέο στρατηγικό θεματολόγιο της Κομισιόν
Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται μετά την έγκρισή του από τους Ευρωπαίους ηγέτες το στρατηγικό θεματολόγιο με τις προτεραιότητες της Ε.Ε. την περίοδο 2019-2024, που προετοίμασε η Κομισιόν.

Η φινλανδική προεδρία ενσωμάτωσε τις νέες προτεραιότητες του στρατηγικού θεματολογίου για την περίοδο 2019-2024 στο έργο του Συμβουλίου, ενώ το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα.

Το στρατηγικό θεματολόγιο επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες:

  • την προστασία των πολιτών και των ελευθεριών,
  • την ανάπτυξη μιας ισχυρής και δυναμικής οικονομικής βάσης,
  • την οικοδόμηση μιας κλιματικά ουδέτερης, πράσινης, δίκαιης και κοινωνικής Ευρώπης,
  • την προαγωγή των ευρωπαϊκών συμφερόντων και αξιών στη διεθνή σκηνή.

Αναφορικά με την προστασία των πολιτών και ελευθεριών, περιλαμβάνονται η προάσπιση του κράτους δικαίου, η ανάπτυξη κοινοτικής ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, η βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, και η προστασία από κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο, υβριδικές απειλές και παραπληροφόρηση. Ως προς την ανάπτυξη μιας ισχυρής και δυναμικής οικονομικής βάσης, περιλαμβάνονται η μακροπρόθεσμη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η διασφάλιση της ανθεκτικότητας και του διεθνούς ρόλου του ευρώ, η ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εμβάθυνση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, η αντιμετώπιση της ψηφιακής επανάστασης και της τεχνητής νοημοσύνης, η εξασφάλιση δίκαιης και αποτελεσματικής φορολόγησης, η επένδυση στις δεξιότητες και την εκπαίδευση, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στον τομέα του εμπορίου.

Για την οικοδόμηση μιας κλιματικά ουδέτερης πράσινης, δίκαιης και κοινωνικής Ευρώπης, οι προτεραιότητες θα είναι η ανάδειξη του ηγετικού ρόλο της Ε.Ε., η προώθηση της βιώσιμης γεωργίας, η επίδειξη ιδιαίτερης προσοχής στα κοινωνικά ζητήματα και η αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Τέλος, σε σχέση με τον ρόλο της Ε.Ε. στη διεθνή σκηνή, το στρατηγικό θεματολόγιο ζητεί να γίνει πιο αποφασιστική και αποτελεσματική στην υπεράσπιση των συμφερόντων και των αξιών της, πιο ενωμένη στις θέσεις της, πιο αποφασιστική και αποτελεσματική και να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια και την άμυνά της.  

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα