Μπαράζ προστίμων και «λουκέτων» από την ΑΑΔΕ σε φοροπαραβάτες

Εντατικοί έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές
Παρασκευή, 09 Αυγούστου 2019 17:02
UPD:17:02
Icon/ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Από την έντυπη έκδοση

Βαριά πρόστιμα, συνοδευόμενα πολλές φορές και με το επαχθές μέτρο της αναγκαστικής αναστολής λειτουργίας για 48 ώρες, επιβάλλουν καθημερινά πλέον οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές της χώρας και εντοπίζονται να μην έχουν εκδώσει φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια και αποδείξεις) για τα αγαθά που διαθέτουν και τις υπηρεσίες που παρέχουν. 

Σε πολλές περιπτώσεις οι ελεγκτές διαπιστώνουν σωρεία παραβάσεων μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, εξαιτίας των οποίων το ύψος των συναλλαγών που επιχειρείται να αποκρυβεί υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ. Έτσι αναγκάζονται:

α) Να βεβαιώνουν σε βάρος των παραβατών την… εσχάτη των χρηματικών ποινών, η οποία συνίσταται σε πρόστιμο ισόποσο με το 40% της συνολικής αξίας συναλλαγών που επιχειρήθηκε να αποκρυβεί με τη μη έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων και το οποίο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 2.500 ευρώ. Επιπλέον, επιβάλλουν και πρόστιμο ίσο με το 50% του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία των μη εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων.

β) Να διατάσσουν το κλείσιμο της επιχείρησης στην οποία διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις για 48 ώρες, καθώς στις περιπτώσεις αυτές είτε η συνολική αξία των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν υπερβαίνει τα 500 ευρώ ή ο αριθμός των μη εκδοθεισών αποδείξεων είναι μεγαλύτερος του δέκα. Η επιβολή, μάλιστα, αυτού του μέτρου διενεργείται με την τοποθέτηση στην κύρια είσοδο του καταστήματος της επιχείρησης ταινίας που αναγράφει τη φράση «Η επιχείρηση σφραγίσθηκε λόγω φορολογικών παραβάσεων» στα ελληνικά και «Οperation suspended due to tax violations» στα αγγλικά.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συνολική αξία των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν είναι χαμηλότερη των 5.000 ευρώ, τα πρόστιμα που επιβάλλονται ανέρχονται τουλάχιστον σε 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία ή σε 500 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία ανά φορολογικό έλεγχο ή σε 50% επί του ΦΠΑ που αναλογεί στις μη εκδοθείσες αποδείξεις εφόσον από την εφαρμογή του ποσοστού αυτού προκύπτει ποσό το οποίο υπερβαίνει το ισχύον κατά περίπτωση όριο των 250 ή των 500 ευρώ. Επιπλέον, αν οι αποδείξεις που δεν εκδόθηκαν είναι περισσότερες από δέκα ή η συνολική αξία τους υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, επιβάλλεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης για 48 ώρες.

Σωρεία παραβάσεων σε Δωδεκάνησα, Κυκλάδες
Στην επιβολή των παραπάνω προστίμων και στην εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας για 48 ώρες προχώρησαν πρόσφατα ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε βάρος επιχειρήσεων στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, καθώς διαπίστωσαν σωρεία παραβάσεων μη έκδοσης αποδείξεων. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΑΑΔΕ:

  • Σε πριβέ κλαμπ γνωριμιών στη Σαντορίνη απεδείχθη ότι δεν είχαν εκδοθεί 200 αποδείξεις των 80 ευρώ ανά άτομο, ήτοι είχαν αποκρυβεί συνολικά 16.000 ευρώ. Στην επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους τουλάχιστον 6.400 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες.
  • Σε τουριστικό γραφείο στη Σαντορίνη διαπιστώθηκε η μη έκδοση αποδείξεων για εισιτήρια σε 32 άτομα. Η απόδειξη ανά άτομο ήταν 120 ευρώ, δηλαδή το συνολικό ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκαν αποδείξεις ανήλθε σε 3.840 ευρώ. Δεδομένου ότι η αξία συναλλαγών που επιχειρήθηκε να αποκρυβεί ήταν μικρότερη των 5.000 ευρώ, το πρόστιμο περιορίστηκε στο 50% του αναλογούντος ΦΠΑ ή στο ελάχιστο όριο των 250 ή των 500 ευρώ. Επιπλέον, επειδή η αξία των μη εκδοθεισών αποδείξεων ήταν μεγαλύτερη των 500 ευρώ, αλλά και ο αριθμός τους άνω των δέκα, επιβλήθηκε στην επιχείρηση αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες.
  • Σε κοσμηματοπωλείο στη Σαντορίνη, το οποίο πωλούσε ασημένια κοσμήματα και κεραμικά, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προσποιήθηκαν τους πελάτες και μετά τη διαπίστωση των φορολογικών παραβάσεων επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες.
  • Στην Πάρο επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες σε γνωστό εστιατόριο Γάλλου σεφ.

Σημειώνεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα διενεργηθεί περαιτέρω έλεγχος, όχι μόνο στην τρέχουσα, αλλά και σε παλαιότερες χρήσεις, ενώ οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις μπήκαν στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ και για τη μελλοντική φορολογική συμπεριφορά τους.   

Ποινές σε πρατήρια καυσίμων για μη διαβίβαση δεδομένων
Εν τω μεταξύ, βαριά πρόστιμα μπορούν πλέον να επιβάλλουν οι φορολογικές αρχές και σε πρατήρια καυσίμων, εφόσον διαπιστώνουν ότι δεν έχουν διαβιβάσει ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ τα στοιχεία των παραστατικών των πωλήσεων που πραγματοποίησαν μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ταμειακών μηχανών κ.λπ.). Τα ποσά των προστίμων θα προκύπτουν από την επιβολή χρηματικής ποινής 100 ευρώ για κάθε ΦΗΜ από τον οποίο δεν έχει γίνει η διαβίβαση των δεδομένων και για κάθε μέρα μη διαβίβασης. Αυτό σημαίνει ότι εάν υπάρχουν δύο ΦΗΜ και δεν έχουν διαβιβαστεί δεδομένα για πέντε ημέρες, τότε το συνολικό πρόστιμο θα φθάνει τα 1.000 ευρώ (δύο ΦΗΜ x 100 ευρώ x 5 μέρες).

Ειδικότερα, με την υπ' αριθμόν Ε2154/7-8-2019 εγκύκλιο που εξέδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής διευκρινίζονται τα εξής σχετικά με την επιβολή προστίμου για τη μη διαβίβαση δεδομένων παραστατικών πωλήσεων από οντότητες - εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και από προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, για πωλήσεις καυσίμων:

1 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.3842/2010, όπως ισχύει, τα υποκείμενα σε φόρο φυσικά και νομικά πρόσωπα των άρθρων 3 και 45 αντίστοιχα του ν. 4172/2013 υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων - στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών.

2 Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 συνιστά παράβαση, για την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, ήτοι ποσό 100 ευρώ.

3 Επιπλέον, με το άρθρο 2 της ΠΟΛ. 1208/2018 ορίζεται ότι τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 1 της ίδιας απόφασης, διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, ανά ΦΗΜ και για κάθε ένα παραστατικό που εκδίδεται, το αργότερο με το πέρας των διενεργούμενων συναλλαγών, σε ημερήσια βάση.

4 Εν όψει των ανωτέρω, δεδομένου ότι με την παραπάνω απόφαση η υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης στην ΑΑΔΕ των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων καυσίμων, που εκδίδονται από ΦΗΜ που είναι εγκαταστημένοι σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου ορίζεται σε ημερήσια βάση, η μη διαβίβαση αυτών από την υπόχρεη οντότητα συνιστά παράβαση της περ. ιγ' της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά ΦΗΜ για κάθε ημέρα, για την οποία δεν διαβιβάστηκαν τα δεδομένα των παραστατικών που εκδόθηκαν την ημέρα εκείνη και ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών.    

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα