Εθνική Τράπεζα: Σε υψηλά δεκαετίας ο δείκτης εμπιστοσύνης των MμE

«Εντυπωσιακή βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος» το α΄ εξάμηνο διαπιστώνει η ΕΤΕ
Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019 12:06
UPD:12:06
REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS

Θετικά κινήθηκε ο δείκτης εμπιστοσύνης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο οποίος σύμφωνα με την Έρευνα Συγκυρίας που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, αναρριχήθηκε στις 18 μονάδες – από 13 το 2ο εξάμηνο του 2018 –  συνεχίζοντας για τέταρτο συνεχές εξάμηνο την ανοδική του πορεία, επιτυγχάνοντας υψηλό δεκαετίας.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η οποία βασίστηκε σε έρευνα πεδίου που διενεργήθηκε σε δείγμα 1.160 επιχειρήσεων, το θετικό κλίμα του δείκτη εμπιστοσύνης αντανακλάται και στον στόχο περαιτέρω ανάπτυξης των ΜμΕ, με το 55% του τομέα να δηλώνει πως υιοθετεί αναπτυξιακή στρατηγική.

Όπως προκύπτει από την μελέτη, η άνοδος του δείκτη εμπιστοσύνης επετεύχθη κυρίως λόγω θετικών προσδοκιών για την εξέλιξη της μελλοντικής ζήτησης, με τον επιμέρους δείκτη να σημειώνει άνοδο 15 μονάδων – εν όψει και της τουριστικής περιόδου που τονώνει τις προοπτικές όλων των βασικών κλάδων. Από την άλλη πλευρά η τρέχουσα ζήτηση σημείωσε μικρή επιβράδυνση – μετά την έντονη άνοδο του προηγούμενου εξαμήνου – παραμένοντας ωστόσο κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα (10 μονάδες).

Οι προοπτικές απασχόλησης

Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η διατήρηση υψηλών προσδοκιών ανάπτυξης από τις ΜμΕ, συμβάλλουν στην εμπέδωση θετικότερων προοπτικών απασχόλησης. Έτσι, παρά την στασιμότητα στα μερίδια των ΜμΕ που προβλέπουν άνοδο και μείωση της απασχόλησης – 23% και 9% αντίστοιχα – οι ΜμΕ που αναμένουν περαιτέρω άνοδο απασχόλησης παραμένουν για τρίτο συνεχές εξάμηνο διπλάσιες έναντι εκείνων που εκτιμούν περιορισμό.

H ανοδική πορεία των πωλήσεων είχε θετική επίδραση στην κερδοφορία των ΜμΕ – και ιδιαίτερα των πολύ μικρών – με το μερίδιο των κερδοφόρων επιχειρήσεων να αυξάνεται στο 78% του τομέα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Παράλληλα η σταδιακή ενίσχυση της κερδοφορίας συμβάλει θετικά στη διατήρηση χαμηλών προβλημάτων ρευστότητας, τα οποία επηρεάζουν μόλις 19% των ΜμΕ (έναντι άνω του ⅓ του τομέα πριν μία πενταετία). Εστιάζοντας στην τελευταία τετραετία, η έντονη άνοδος του δείκτη εμπιστοσύνης επέτρεψε στις ελληνικές ΜμΕ να βελτιώσουν τη σχετική τους θέση σε όρους επιχειρηματικών προσδοκιών, διευρύνοντας την απόκλισή τους από τις μεγάλες επιχειρήσεις στις 20 μονάδες (από 9 μονάδες το 2015 και σχεδόν παράλληλη πορεία την τελευταία δεκαετία).

Η διεύρυνση στο τέλος της περιόδου οφείλεται κυρίως στους κλάδους:

  • βιομηχανίας – εν μέρει λόγω συντήρησης αδύναμων μεγάλων βιομηχανιών, ενώ η μικρομεσαία βιομηχανική δραστηριότητα έχει σε μεγάλο βαθμό «ξεκαθαριστεί» 
  • κατασκευών – όπου οι ΜμΕ διαπιστώνουν οφέλη από την ανάκαμψη ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας σε  μεγαλύτερο βαθμό από τον τομέα δημόσιων έργων

Οριακά καλύτερες προσδοκίες ζήτησης συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές ΜμΕ

Πέρα από δυναμικότερες προσδοκίες σε σχέση με τις ελληνικές μεγάλες επιχειρήσεις, ακόμα πιο εντυπωσιακό, σύμφωνα με τους αναλυτές της ΕΤΕ, είναι το γεγονός ότι – μετά από μακροχρόνια πίεση στη διάρκεια της κρίσης – οι ελληνικές ΜμΕ εμφανίζονται πλέον οριακά πιο αισιόδοξες από τις ευρωπαϊκές. Συγκεκριμένα, ο δείκτης εμπιστοσύνης εμφανίζεται υψηλότερος των ευρωπαϊκών κατά 4 μονάδες το πρώτο εξάμηνο του 2019, (έναντι υστέρησης της τάξης των 18 μονάδων το 2015). Η εικόνα αυτή αντικατοπτρίζεται στην κάθετη ανοδική πορεία των ελληνικών ΜμΕ την τελευταία τετραετία (κατά 25,6 μονάδες, έναντι 3 μονάδων στις ευρωπαϊκές).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχετική συνεισφορά των επιμέρους μεγεθών στη σταδιακή ανάκαμψη του δείκτη εμπιστοσύνης των ΜμΕ. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της ανόδου (2016-2017), ώθηση έδωσαν κυρίως οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις (περισσότερο από ¾ της αύξησης). Ωστόσο, την τελευταία διετία αυξάνεται η συνεισφορά των πολύ μικρών επιχειρήσεων (φθάνοντας το 80% της αύξησης το 2019), καθώς οι προσδοκίες τους συγκλίνουν σταδιακά σε εκείνες του υπόλοιπου τομέα ΜμΕ.

naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα