ΕΤ.ΠΡΑΞΗ ΧΑΚ (ΠΚΣΓ)

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019 00:00
UPD:09:28
Aναστολή διαπραγμάτευσης τίτλων εκδότη P.C. Splash Water Public Company Ltd (PCSW/ ΠΚΣΓ) από 21/08/2019, λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2018. Ανακ. ΧΑΚ 20/08/2019.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα