ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2(α) ΚΑΙ (β) ΤΟΥ Ν. 3461/2006

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019 13:38
UPD:13:58
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2(α) ΚΑΙ (β) ΤΟΥ Ν. 3461/2006

 

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) και (β) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία «ELTRAK CP LIMITED» (ο "Προτείνων") δηλώνει ότι:

 

(α)          Στις 20.08.2019, απέκτησε συνολικά 222.002 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε." (η "Εταιρεία") έναντι 3,30 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, και

 

(β)          Συνεπεία των ανωτέρω συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα διαμορφώθηκε σε περίπου 78,50% από περίπου 76,92% που ήταν στις 19.08.2019.  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΛΤΚ

Σχολιασμένα