ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019 18:39
UPD:18:58

Σε συνέχεια της από 20.8.2019 ανακοίνωσης της Εταιρείας και ύστερα από προφορικό ερώτημα του Χ.Α., η Εταιρεία διευκρινίζει ότι η πτώση του ελικοπτέρου Augusta A 109 C δεν αναμένεται να έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για τη λειτουργία της Εταιρείας, δεδομένου ότι: α) η πλήρης διαχείριση και εκμετάλλευση του ελικοπτέρου γινόταν από την εταιρεία με την επωνυμία «I FLY ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» και β) το ελικόπτερο ήταν ασφαλισμένο υπέρ της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του ανωτέρω θέματος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΛΥΜΠ

Σχολιασμένα