Τα οφέλη από τη βελτιωμένη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη στην εφορία

Άνοιξε από χθες η νέα e-πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοφλήσουν μικρού και μετρίου ύψους ληξιπρόθεσμες οφειλές  
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019 19:19
EUROKINISSI/ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Από την έντυπη έκδοση

Σε λειτουργία τέθηκε από χθες στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr/polites/aitisi-rythmisis-ofeilon) η ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση των 120 δόσεων για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και οι οφειλέτες οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί στην αρχικά νομοθετηθείσα ρύθμιση των 120 δόσεων (του ν. 4611/2019) και επιθυμούν να επαναρρυθμίσουν τις οφειλές τους με τους ευνοϊκότερους όρους που νομοθετήθηκαν πρόσφατα βάσει του ν. 4621/2019.

Ειδικότερα, μέσω της νέας αυτής πλατφόρμας, χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι ήδη, από τον περασμένο Μάιο μέχρι σήμερα, εντάχθηκαν στην αρχική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση (των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019) και απέκτησαν τη δυνατότητα εξόφλησης των χρεών τους σε πολλές μηνιαίες δόσεις, μπορούν πλέον να επανέλθουν υποβάλλοντας αιτήσεις για υπαγωγή στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4621/2019, ώστε ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων να γίνει ακόμη μεγαλύτερος και τα ποσά των δόσεων να μειωθούν αισθητά.

Χαμηλότερες δόσεις
Η «Ν» παρουσιάζει αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων από τους οποίους φαίνονται ενδεικτικά οι περιπτώσεις εκείνες οφειλετών οι οποίοι μπορούν να επαναρρυθμίσουν τις οφειλές τους σε περισσότερες και χαμηλότερου ύψους μηνιαίες δόσεις. Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τους αναλυτικούς πίνακες που παρατίθενται, η νέα ρύθμιση επιτρέπει σε φορολογούμενους με χαμηλά και με μεσαία εισοδήματα την εξόφληση μικρού και μετρίου ύψους οφειλών τους προς την εφορία σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις έως και 50% και σε μειωμένα ποσά έως και 34% σε σύγκριση με την αρχική ρύθμιση.

Ο λόγος για τον οποίο σε κάθε περίπτωση μικρού ή μετρίου χρέους προκύπτουν τόσο μεγάλες διαφορές στον αριθμό και τα ποσά των δόσεων είναι ότι με τη νέα βελτιωμένη ρύθμιση το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης μειώθηκε από τα 30 στα 20 ευρώ. Η τροποποίηση αυτή ευνοεί κυρίως όσους είχαν το 2017 ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ και οφείλουν στην εφορία ποσά από 2.400 έως 3.600 ευρώ, καθώς τους επιτρέπει να εξοφλήσουν τα χρέη τους αυτά σε 120 μηνιαίες δόσεις των 20-30 ευρώ εκάστη. Ευνοημένοι, όμως, είναι και οι μικροοφειλέτες με χρέη μέχρι 2.400 ευρώ, καθώς με την καθιέρωση της ελάχιστης μηνιαίας δόσης από τα 30 στα 20 ευρώ αυξάνεται αυτόματα, κατά μεγάλο ποσοστό, ο αριθμός των δόσεων στις οποίες θα μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.

Για παράδειγμα, οφειλέτης ποσού 200 ευρώ μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή αυτή σε 10 μηνιαίες δόσεις των 20 ευρώ εκάστη, ενώ με το ισχύον μέχρι πρότινος καθεστώς της αρχικής ρύθμισης επιτρεπόταν να την εξοφλήσει σε επτά μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων οι έξι πρώτες των 30 ευρώ και η τελευταία των 10 ευρώ. Επίσης, οφειλέτης ποσού 2.000 ευρώ μπορεί να ξεχρεώσει πλέον σε 100 δόσεις των 20 ευρώ εκάστη, ενώ με το ισχύον μέχρι πρότινος καθεστώς υποχρεούνταν να αποπληρώσει την οφειλή του σε 66 μηνιαίες δόσεις των 30,30 ευρώ εκάστη.

Πρόσθετα οφέλη
Σημειώνεται ότι πέραν της μείωσης του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης από τα 30 στα 20 ευρώ, η νέα βελτιωμένη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, όπως διαμορφώθηκε με βάση το άρθρο 2 του ν. 4621/2019, προβλέπει και τα ακόλουθα πρόσθετα ευεργετήματα:

1 Όσοι φορολογούμενοι έχουν ήδη υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για έτη μέχρι και το 2017, δηλώσεις ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους μέχρι και τις 30/11/2018, καθώς και δηλώσεις άλλων φόρων για τις οποίες οι προθεσμίες έληγαν μέχρι και τις 31/12/2018, αλλά έχουν αφήσει απλήρωτες τις οφειλές που έχουν προκύψει από τους φόρους αυτούς με αποτέλεσμα να καταστούν ληξιπρόθεσμες, μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές αυτές σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, υποβάλλοντας αιτήσεις υπαγωγής στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση οφειλών. Επίσης, όλα τα ποσά των πρόσθετων φόρων και των προστίμων τα οποία έχουν επιβληθεί μέχρι 31/12/2018 από φορολογικούς ελέγχους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για υποθέσεις των ετών μέχρι και το 2018, αλλά έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις.

2 Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει ακόμη δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για έτη μέχρι το 2017, δηλώσεις ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους μέχρι και τις 30/11/ 2018, καθώς και δηλώσεις άλλων φόρων που έπρεπε να είχαν υποβληθεί μέχρι και τις 31/12/2018, μπορούν να τις υποβάλουν εκπρόθεσμα μέχρι και 30/9/2019 και στη συνέχεια να ρυθμίσουν τις οφειλές που θα προκύψουν από τις δηλώσεις αυτές σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, υποβάλλοντας αιτήσεις υπαγωγής στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση. Επίσης, όλα τα ποσά των πρόσθετων φόρων και των προστίμων που έχουν επιβληθεί φέτος ή θα επιβληθούν μέχρι 30/9/2019, κατόπιν φορολογικών ελέγχων, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για υποθέσεις των ετών μέχρι και το 2018 θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, με βάση τη νέα βελτιωμένη ρύθμιση οφειλών.

3 Όσοι φορολογούμενοι υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για έτη έως το 2017, ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους μέχρι 30/11/2018, καθώς και ανακριβείς δηλώσεις άλλων φορολογικών αντικειμένων, για τις οποίες οι προθεσμίες υποβολής έληξαν μέχρι 31/12/2018, μπορούν να υποβάλουν έως τις 30/9/2019 εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στις οποίες μπορούν να συμπεριλάβουν την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη. Στη συνέχεια μπορούν να ρυθμίσουν άμεσα και να εξοφλήσουν τους επιπλέον φόρους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής που θα βεβαιωθούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, με βάση τη νέα βελτιωμένη ρύθμιση οφειλών.

Από τις δυνατότητες αυτές εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις οφειλών που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν το διάστημα από 1/1/2019 έως 30/9/2019, αλλά αφορούν σε φορολογικές δηλώσεις για τις οποίες οι κανονικές προθεσμίες υποβολής λήγουν από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά. Δηλαδή, δεν περιλαμβάνονται για παράδειγμα οι οφειλές του φόρου εισοδήματος για το έτος 2018, του ΦΠΑ του τέταρτου τριμήνου του 2018 για τους επιχειρηματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία και του Δεκεμβρίου του 2018 για τους επιχειρηματίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, δεδομένου ότι οι δηλώσεις για τις οφειλές αυτές έπρεπε να υποβληθούν εντός του 2019.

4 Δυνατότητα ρύθμισης σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, με βάση τη νέα βελτιωμένη ρύθμιση, παρέχεται και για οφειλές, ληξιπρόθεσμες και μη, οι οποίες βεβαιώνονται στη Φορολογική Διοίκηση βάσει χρηματικού καταλόγου που παραλαμβάνεται από βεβαιούσα αρχή εκτός Φορολογικής Διοίκησης, όπως η Τροχαία, ο Δήμος κ.λπ., εφόσον:
α) η παραλαβή του χρηματικού καταλόγου γίνεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση,
β) οι οφειλές δεν έχουν ρυθμιστεί βάσει δικαστικής απόφασης, προσωρινής διαταγής ή άλλων νομοθετικών διατάξεων και
γ) αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31/12/2018.

5 Παρέχεται η δυνατότητα και σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική βασική οφειλή έως 1.000.000 ευρώ να ρυθμίσουν σε έως και 120 δόσεις τις οφειλές τους, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31/12/2018, υπό τον περιορισμό ότι η κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 ευρώ και με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση κατά 10%-100%, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης.

6 Παρέχεται σε κάθε οφειλέτη η δυνατότητα εξόφλησης μέρους της οφειλής του, με προκαταβολή και με χορήγηση ισόποσης απαλλαγής προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή ποσού και υπαγωγή της οφειλής σε ρύθμιση δύναται να υποβληθεί έως 30/9/2019.

Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι το διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει ο οφειλέτης. Η προκαταβολή είναι καταβλητέα άπαξ, με εκούσια καταβολή, μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το ποσό των δόσεων της ρύθμισης αναπροσαρμόζεται μετά την προκαταβολή σύμφωνα με το πλήθος των δόσεων, όπως αυτό έχει οριστεί προκειμένου να υπολογιστεί το ελάχιστο ποσό προκαταβολής, και υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 20 ευρώ. Οι δόσεις της ρύθμισης θα είναι καταβλητέες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών που έπονται του μήνα της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Η προκαταβολή δεν θα προσμετράται στο πλήθος των δόσεων της ρύθμισης.

7 Μειώνεται ο τόκος με τον οποίο επιβαρύνονται οι υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές από 5% σε 3% ετησίως. Ο μειωμένος τόκος (3%) θα υπολογίζεται για τις ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2019.

8Για όσους εντάσσονται στη ρύθμιση προβλέπεται -πέραν της αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων και συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης (π.χ. έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού)- ο περιορισμός των συνεπειών των κατασχέσεων/απαιτήσεων που έχουν ήδη επιβληθεί στα χέρια τρίτων, με τη θεσμοθέτηση της αποδέσμευσης των μελλοντικών απαιτήσεων.

Παράταση για την προθεσμία υπαγωγής ζητούν οι λογιστές 

Την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση φορολογικών οφειλών του ν. 4611/2019, όπως αυτή βελτιώθηκε με τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τον ν. 4621/2019, ζητούν οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των λογιστών - φοροτεχνικών. Συγκεκριμένα, σε επιστολή που απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τις πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:

1. Καθυστέρησε η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής με τις νέες βελτιώσεις, ενώ η ρύθμιση των 120 δόσεων δεν παύει να έχει ως καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής την 30ή Σεπτεμβρίου 2019.

2. Τα χρονικά περιθώρια ένταξης οφειλετών είναι ασφυκτικά, καθώς υπολείπονται μόλις 15 ημέρες μέχρι τη λήξη της διαδικασίας ρύθμισης.

3. Οι βελτιωτικές διατάξεις συμπεριλαμβάνουν και οφειλές που προκύπτουν από ελέγχους υποθέσεων που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31/12/2018, που είναι υπό εξέλιξη και θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να είναι εφικτή η βεβαίωση του αναλογούντος φόρου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και για να μπορέσουν οι εμπλεκόμενοι φορολογούμενοι να μπουν στη ρύθμιση.

4. Οι υποθέσεις ελέγχων που θα ολοκληρωθούν μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2019 ή πριν από την ημερομηνία αυτή και δεν θα έχουν βεβαιωθεί οι σχετικές οφειλές, δεν θα μπορούν να υπαχθούν στις 120 δόσεις.

5. Επίσης, τυχόν συμπληρωματικές δηλώσεις αδήλωτων εισοδημάτων πρέπει να υποβληθούν και να εκκαθαριστούν εγκαίρως, προκειμένου να βεβαιωθούν οι αναλογούντες φόροι πριν από την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.

6. Παράλληλα, έχει προκύψει το γνωστό στις φορολογικές αρχές ζήτημα ότι ο τόκος επί των βεβαιωμένων οφειλών που υφίστανται ή που θα προκύψουν μετά την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων και αφορούν οφειλές από το 2013 και πριν δεν διαγράφεται εφόσον γίνει εφάπαξ καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής.

Στην ίδια επιστολή επισημαίνεται ότι για να μην κινδυνεύει η επιτυχία της εν λόγω ρύθμισης, πρέπει άμεσα να επανεξεταστεί η διορία υποβολής των αιτήσεων ένταξης ή να υπάρξει σχετική παράταση μέχρι 31/12/2019 στις περιπτώσεις εν εξελίξει φορολογικών ελέγχων και να προβλεφθεί ότι θα υπάγονται στη ρύθμιση και οφειλές που θα προκύψουν από υποβολές συμπληρωματικών δηλώσεων, εφόσον αυτές υποβληθούν μέχρι 31/10/2019, ασχέτως του χρόνου εκκαθάρισης και βεβαίωσης.  

Υποβολή αιτήσεων
Για την υποβολή των αιτήσεων επαναρρύθμισης των οφειλών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet, στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ «Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών», στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/aitisi-rythmisis-ofeilon. Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξουν Ρ6 «Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν.4611/2019» και κατόπιν την επιλογή «Επανυποβολή αίτησης ν. 4611/2019». Αμέσως, στο κάτω μέρος της αναλυτικής λίστας υποχρεωτικά και προαιρετικά υπαγόμενων οφειλών που υπάρχει στη συγκεκριμένη σελίδα, θα εμφανιστεί το συνολικό ποσό των οφειλών που μπορούν να επαναρρυθμίσουν. Επιλέγοντας «συνέχεια» θα μεταφερθούν σε μια άλλη σελίδα, όπου θα εμφανίζονται οι εναλλακτικές επιλογές αριθμού δόσεων που έχουν στη διάθεσή τους. Επιλέγοντας τον μέγιστο αριθμό δόσεων, το σύστημα υπολογίζει εκ νέου το ύψος κάθε μηνιαίας δόσης, συνυπολογιζομένων και των τόκων που αντιστοιχούν στη συνολική περίοδο της ρύθμισης. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα