ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019 15:10
UPD:23:58

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από την 23 Ιουλίου 2019 ο κος. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΒΡΑΝΟΣ ανέλαβε καθήκοντα Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου στη θέση του αποχωρήσαντα  κου. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ όπως εξάλλου είχε συμπεριληφθεί σχετική μνεία και στην ανακοίνωση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία δημοσιεύθηκε στις 24 Ιουλίου 2019.

Ο κος. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΒΡΑΝΟΣ είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων των ΚΑΤΕΕ Πατρών , με κατεύθυνση τα Oικονομικά -Λογιστική. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε ως βοηθός Λογιστή  το 1990 έως το 1994 και από το 1995 και έκτοτε  εργάστηκε σαν Ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας  υπηρεσίες  λογιστικού και φορολογικού Ελέγχου σε Εταιρείες.


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα