Ε.Ε.: Σχέδιο προώθησης της εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2006 12:10

Πολυετές πρόγραμμα δράσης για την προώθηση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην Ευρώπη πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής, το πρόγραμμα δράσης εστιάζεται σε πέντε στρατηγικά πεδία:

- δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τα δρομολόγια και την προσέλκυση νέων αγορών,

- τόνωση του εκσυγχρονισμού του στόλου και της καινοτομίας,

- προσέλκυση νέων εργαζομένων και αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό,

- προβολή της εσωτερικής ναυσιπλοΐας ως επιτυχούς επιχειρηματικού εταίρου μέσω ενός δικτύου προώθησης και

- δημιουργία κατάλληλης υποδομής για την εσωτερική ναυσιπλοΐα.

Η Επιτροπή εξετάζει επίσης διάφορες επιλογές για την επικαιροποίηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές προκλήσεις.

Το χρονικό πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου είναι η περίοδος 2006 - 2013. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους αρμοδίους της εσωτερικής ναυσιπλοΐας όλων των επιπέδων, τον ίδιο τον κλάδο, τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, η εσωτερική ναυσιπλοΐα αποτελεί σημαντική επιλογή για να βελτιωθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα μεταφορών, το οποίο πάσχει από κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστερήσεις και είναι επιβλαβές για το περιβάλλον. Η στροφή των εμπορευματικών μεταφορών περισσότερο προς την εσωτερική ναυσιπλοΐα θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της συνεχώς αυξανόμενης ροής εμπορευματικών μεταφορών.

Επίσης, σύμφωνα με την Επιτροπή, η εσωτερική ναυσιπλοΐα έχει μεγάλες δυνατότητες να ενταχθεί πλήρως στις αλυσίδες εφοδιαστικής «από πόρτα σε πόρτα». Το πρόγραμμα δράσης πραγματεύεται πέντε καίριες συνιστώσες: τα δρομολόγια, το στόλο, τα πληρώματα, την εικόνα και την υποδομή της εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

«Το σχέδιο δράσης NAIADES αποτελεί συμβολή στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Με στόλο 11.000 σκάφη και χωρητικότητα ίση προς 10 000 τρένα ή 440 000 φορτηγά, η εσωτερική ναυσιπλοΐα μπορεί να συντελέσει στη δημιουργία αποτελεσματικότερων, πιο αξιόπιστων και πιο συμβατών με το περιβάλλον μεταφορών στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να αφήσει αυτό το δυναμικό ανεκμετάλλευτο», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζακ Μπαρό, αρμόδιος Μεταφορών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΒΠ
  • ΔΤΑ

Σχολιασμένα