Τι προβλέπεται για την ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2006 16:45

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 31 Ιανουαρίου τίθεται το προσχέδιο νόμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και από συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Με τη λήξη της διαβούλευσης, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, σήμερα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς σε συστήματα ΑΠΕ στη χώρα μας προσεγγίζει τα 700 ΜW και στόχος της κυβέρνησης είναι, μέχρι το 2010, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να φθάσει τα 1.000 MW.

Μεταξύ άλλων, με το προτεινόμενο προσχέδιο νόμου:

- Απλοποιείται η αδειοδοτική διαδικασία για επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τίθενται, για πρώτη φορά, αποκλειστικές προθεσμίες για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας για έργα σε ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

- Δημιουργούνται ειδικές Επιτροπές για τον συντονισμό και την προώθηση επενδύσεων σε ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο. Παράλληλα, συγκροτείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης «Επιτροπή ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».

- Καθορίζονται νέα, υψηλότερα, όρια για την εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ, ύστερα από σχετική αίτηση στη ΡΑΕ.

- Θεσμοθετείται Κανονισμός Αδειών ειδικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

- Καθορίζεται η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, με σκοπό την απεξάρτηση από τα τιμολόγια της ΔΕΗ και τη διασφάλιση των επενδύσεων.

- Κατοχυρώνεται το ύψος του ειδικού τέλους που αποδίδεται στους Ο.Τ.Α., στα όρια των οποίων λειτουργούν σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, με πρόβλεψη αύξησής του, μετά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του σταθμού.

Σκοπός της νέας νομοθεσίας είναι να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της χώρας προς την Ε.Ε., με τις οποίες η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ επί της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα ανέρχεται σε ποσοστό 20,1%, μέχρι το 2010 και 29%, μέχρι το 2020.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΚΩ

Σχολιασμένα