Αυξάνουν τα έσοδα και τα κέρδη του ΟΛΠ οι προβλήτες της ΣΕΠ

Σε ανοδική τροχιά τα μεγέθη του α' εξαμήνου - Ώθηση και από δεξαμενισμούς και κρουαζιέρα
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019 15:18
EUROKINISSI/ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Από την έντυπη έκδοση

Του Λάμπρου Καραγεώργου
lkar@naftemporiki.gr

Αυξημένα έσοδα και κέρδη χάρη στις προβλήτες της ΣΕΠ (Cosco Shipping Ports) καταγράφει ο ΟΛΠ, ο οποίος στη δική του προβλήτα καταγράφει σημαντική μείωση εσόδων -λόγω ανταγωνισμού- σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου που ανακοίνωσε χθες η ΟΛΠ Α.Ε. που ελέγχεται κατά πλειοψηφία από την Cosco.

Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 70,6 εκατ. ευρώ έναντι 63,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 11,2% (7,1 εκατ. ευρώ). H μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης των προβλητών ΙΙ+ΙΙΙ (+18,6%), των εσόδων από δεξαμενισμούς (+41,2%), και των εσόδων από την κρουαζιέρα (+14,6%).

Τα κέρδη προ φόρων στο εξάμηνο ανέρχονται σε 21,9 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 17% σε σχέση με τα 18,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018 και τα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται σε 15,9 εκατ. ευρώ έναντι 13,3 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2018 (μεταβολή + 20%).

Το συνολικό κόστος και οι δαπάνες στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ανέρχονται σε 49,4 εκατ. ευρώ έναντι 46 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2019 (+7,3%). Οι αμοιβές προσωπικού, που αποτελούν καθοριστικό μέγεθος των λειτουργικών εξόδων, κατά το α’ εξάμηνο του 2019 παρουσίασαν μείωση και ανήλθαν σε 28,0 εκατ. ευρώ έναντι 28,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του προσωπικού λόγω της χορήγησης κινήτρων εθελούσιας αποχώρησης για όσους εργαζομένους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ΟΛΠ Α.Ε. Yu Zeng Gang σχολίασε: «Είναι σημαντικό ότι για ένα ακόμη εξάμηνο τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας παρουσιάζουν θετική μεταβολή. Συνεχίζουμε με τον ίδιο στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη όλων των επιχειρηματικών μονάδων του λιμένα Πειραιά. Η έγκριση του Master Plan είναι ένα θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση». 

Εμπορευματοκιβώτια
Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2019, η διακίνηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στον Προβλήτα Ι  ανήρθε σε 196.669 TEU καταγράφοντας μείωση 22,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η εν λόγω μείωση οφείλεται, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΛΠ, στη μείωση του φορτίου διαμετακόμισης (-28.8%), παρά την κατά 5,6% αύξηση της διακίνησης του εγχώριου (εισαγωγές και εξαγωγές) φορτίου. Η συνολική μείωση της διακίνησης φορτίου σχετίζεται τόσο με τον ανταγωνισμό όσο και με τη μειωμένη δυναμικότητα του τερματικού λόγω εκτεταμένων έργων συντήρησης της υποδομής.

Οχήματα
Επίσης η διακίνηση στους σταθμούς οχημάτων κατέγραψε μείωση κατά 11,0%. Η εν λόγω μείωση οφείλεται στη μείωση διακίνησης οχημάτων μεταφόρτωσης (-15,9%), καθώς η διακίνηση οχημάτων εισαγωγής κατέγραψε έστω και οριακή αύξηση (+0,8%). Η μειωμένη διακίνηση στα οχήματα μεταφόρτωσης είναι απόρροια της επιβράδυνσης πωλήσεων στην Ευρώπη καθώς και της οικονομικής αστάθειας στην Τουρκία η οποία είναι μεγάλη παραγωγός και καταναλωτική χώρα. Η διακίνηση οχημάτων για την εγχώρια αγορά την τελευταία τριετία κατέγραψε διψήφιους ρυθμούς αύξησης. Η μείωση του ρυθμού αύξησης διακίνησης στο τερματικό κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 εκτιμάται ότι οφείλεται σε αναβολή απόφασης αγορών από τους καταναλωτές στο πλαίσιο και των πολιτικών εκλογών στη χώρα καθώς οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων καταγράφουν αύξηση 5,2% στο πρώτο εξάμηνο.

Ναυπηγοεπισκευή
Κατά το α’ εξάμηνο 2019, οι μέρες χρήσης των δεξαμενών κατέγραψαν αύξηση 15%, με τα δεξαμενισθέντα πλοία να αυξάνονται 13% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018. Σημειώνεται ότι η σύγκριση δεν είναι απόλυτα ακριβής, καθώς η δεξαμενή «Πειραιάς ΙΙ» ήταν σε συντήρηση το 2019, ενώ η «Πειραιάς ΙΙΙ’ δεν ήταν διαθέσιμη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η συνολική αύξηση των ημερών απασχόλησης υποδεικνύει ότι οι εντατικές προσπάθειες προσέλκυσης ναυπηγοεπισκευαστικού έργου αποδίδουν και σταδιακά θα θέσουν το Πέραμα και πάλι στη λίστα των ναυτιλιακών εταιρειών ως αξιόπιστη και ποιοτική επιλογή.

Κρουαζιέρα 
Η διακίνηση επιβατών στον τομέα κρουαζιέρας κατά το α’ εξάμηνο του 2019 κατέγραψε αύξηση έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018, τόσο στους επιβάτες από-επιβίβασης (homeport) (+20,1%) όσο και στους διερχόμενους επιβάτες (+4,9%). Ως αποτέλεσμα, το συνολικό επιβατικό έργο κρουαζιέρας κατά το α’ εξάμηνο του 2019 αυξήθηκε κατά 10,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, από 336.712 σε 372.622 επιβάτες. 

Η ενίσχυση της διακίνησης επιβατών και αφίξεων κρουαζιερόπλοιων είναι αποτέλεσμα της σταδιακής ενίσχυσης κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά νησιά σε συνδυασμό με την επιθετική πολιτική προσέλκυσης που εφάρμοσε η εταιρεία τα τελευταία δύο έτη. 

Ο ρόλος της Coscο
Όπως τονίζεται στην οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για το πρώτο εξάμηνο, στον εμπορικό λιμένα (σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων και διακίνησης αυτοκινήτων) πέραν της περαιτέρω ανάδειξης του στρατηγικού πλεονεκτήματος της γεωγραφικής θέσης του λιμένα ως κόμβου μεταφόρτωσης στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, οι κυριότερες προκλήσεις προέρχονται από το διεθνές εμπορικό περιβάλλον. Οι επιπτώσεις από την εμπορική ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν αρνητικά την παγκόσμια ανάπτυξη. Κυρίως όμως επιδρούν αρνητικά στη ζήτηση για διαρκή καταναλωτικά αγαθά που επηρεάζει αρνητικά τη ναυτιλία γραμμών και μεταφοράς οχημάτων. 

H υπερπροσφορά χωρητικότητας στον τομέα εμπορευματοκιβωτίων εντείνει την πίεση για μείωση των λιμενικών χρεώσεων. Ταυτόχρονα η συγκέντρωση χωρητικότητας μέσω εξαγορών και συμμαχιών μειώνουν τους δυνητικούς πελάτες των λιμένων. Σε αυτό το πλαίσιο ο Πειραιάς βρίσκεται σε προνομιακή θέση καθώς αποτελεί κόμβο διαμετακόμισης των μεγαλύτερων ναυτιλιακών εταιρειών και συμμαχιών.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί επίσης το γεγονός ότι ο Πειραιάς ανήκει στην Cosco Shipping της οποίας θυγατρική είναι η Cosco Shipping Lines που είναι η τρίτη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και μέλος της Ocean Alliance και η οποία κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε. Ταυτόχρονα, όμως, η ραγδαία ανάπτυξη της προσέλκυσης νέων πελατών την τελευταία δεκαετία, δημιουργεί την ανάγκη για νέα επέκταση των υποδομών η οποία θα επιτρέψει την περαιτέρω ενίσχυση του πρωταγωνιστικού ρόλου του λιμένα.

Ακτοπλοΐα: Περισσότεροι επιβάτες
Ο αριθμός των συνολικά διακινηθέντων επιβατών σημείωσε άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, της τάξης του 3%, από 6,58 εκατ. σε 6,78 εκατ. επιβάτες, ενώ αύξηση κατέγραψε και η διακίνηση τροχοφόρων οχημάτων κατά 1,7% από 1,20 εκατ. σε 1,23 εκατ. οχήματα. Πιο αναλυτικά, η αύξηση του επιβατικού έργου προέρχεται από την αύξηση του έργου στις ακτοπλοϊκές γραμμές εσωτερικού (+5.3%) και του Αργοσαρωνικού (+5,4%). Η διακίνηση της πορθμειακής γραμμής Σαλαμίνας (+0,8%) και των άγονων γραμμών (+0,4%) δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή. Ο Πειραιάς μέχρι και σήμερα συνεχίζει να είναι το μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της Ευρώπης και αποτελεί κρίσιμο κόμβο επικοινωνίας νησιών του αρχιπελάγους του Αιγαίου με την ενδοχώρα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής της χώρας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΛΠ

Σχολιασμένα