Με αυξημένη κερδοφορία α' εξαμήνου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στον τομέα των ΑΠΕ ο όμιλος επένδυσε 112,5 εκατ. ευρώ
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019 10:20
UPD:10:20
gekterna.com

Από την έντυπη έκδοση

Της Τέτης Ηγουμενίδη
tigoum@naftemporiki.gr

Αυξημένη κερδοφορία, αλλά μείωση των εσόδων του κατασκευαστικού τομέα, σημείωσε το πρώτο εξάμηνο του έτους η ΓΕΚ Τέρνα. Σύμφωνα με τη διοίκηση του κατασκευαστικού ομίλου, στα βασικά χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνεται η διατήρηση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου στα υψηλά επίπεδα του 1,8 δισ. ευρώ και η περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής των τομέων των παραχωρήσεων και της ενέργειας.

Αναλυτικότερα, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 27,3 εκατ. έναντι 7,9 εκατ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν 2,9% και διαμορφώθηκαν στα 147,3 εκατ., έναντι 143,2 εκατ., και τα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 63,1% στα 52,2 εκατ. από 32 εκατ. ευρώ. Η αύξηση στην κερδοφορία αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση των κερδών προ φόρων στους τομείς των Παραχωρήσεων και των ΑΠΕ οι οποίες αντιστάθμισαν τη μειωμένη προ φόρων κερδοφορία από τον τομέα των κατασκευών.

Πωλήσεις
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκαν 17,1% το πρώτο εξάμηνο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 566,4 εκατ. από 683,2 εκατ. το 2018. Τα έσοδα από τον τομέα των κατασκευών μειώθηκαν 39,9% στα 343,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι 480,5 εκατ. ευρώ. Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηρ7ιότητες μετά τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 93,4 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικών λειτουργικών ροών 62,8 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα. 

Το καθαρό χρέος του ομίλου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2019 διαμορφώθηκε στα 1.437 εκατ., έναντι 1.327 εκατ. ευρώ (31.12.2018) αυξημένος κατά 110 εκατ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες επενδύσεις που πραγματοποίησε ο όμιλος. Ειδικά στο τομέα των ΑΠΕ οι επενδύσεις έφτασαν τα 112,5 εκατ., ενώ οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν στα 121 εκατ. στην υπό εξέταση περίοδο.

Τα έσοδα στον τομέα των παραχωρήσεων αυξήθηκαν 1,5% στα 85,9 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 19,1 εκατ., έναντι 2 εκατ. ευρώ. 

Η ΓΕΚ Τέρνα κατέχει το 100% στις εταιρείες παραχώρησης της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού, ενώ διατηρεί ποσοστό 17% και στην Ολυμπία Οδό. Η διοίκηση εκτιμά ότι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών θα συμβάλει θετικά στην κυκλοφορία των εν λόγω παραχωρήσεων. Επίσης η ολοκλήρωση της κατασκευής του νοτίου τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε 65) που αναμένεται εντός του 2021 και η σύνδεσή του με τον ΠΑΘΕ.

Η εταιρεία Παραχώρησης «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε. Παραχώρησης» για το αεροδρόμιο στο Καστέλι υπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο τη σύμβαση παραχώρησης στις 21.02.2019. Έπειτα από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης, τα ποσοστά συμμετοχής θα διαμορφωθούν σε: ΤΕΡΝΑ 32,46%, GMR Airports Limited 21,64%, και Ελληνικό Δημόσιο με 45,9%.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο πρόεδρος και δ.σ. του ομίλου Γιώργος Περιστέρης δήλωσε: «Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους καταφέραμε να αυξήσουμε σημαντικά την κερδοφορία του ομίλου μας, παρά τη μείωση των εσόδων από τον κατασκευαστικό κλάδο, βασιζόμενοι κυρίως στη διαρκώς αυξανόμενη συμβολή που έχουν τα αποτελέσματα από τους τομείς των παραχωρήσεων και της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει απόλυτα τη μακροχρόνια στρατηγική μας για συνεχή αύξηση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων κι έργων ΑΠΕ του ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παράγοντας μακροπρόθεσμες σταθερές ταμειακές ροές. Παρά τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα, ο όμιλός μας έχει καταφέρει να διατηρεί ένα σημαντικό ανεκτέλεστο της τάξης των 1,8 δισ. ευρώ». 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Σχολιασμένα