Απόσυρση ηλεκτρικού καλοριφέρ

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2006 14:26

Αποσύρεται από την αγορά και απαγορεύεται η κυκλοφορία του ηλεκτρικού καλοριφέρ τύπου DAVOLINE Style OR 9.20 – 2000W9 (2000 w) – (εννέα φέτες), με τεχνικά χαρακτηριστικά AC 230V, 50Hz, προέλευσης Κίνας (εισαγωγέας: Κλιματεχνική Α.Ε.)

Τουλάχιστον σε τρία τεμάχιά του κατά τη λειτουργία τους παρουσιάστηκε διαρροή λαδιού με άμεσο κίνδυνο ανάφλεξης, παραγωγής αναθυμιάσεων, έκρηξης που σε συνδυασμό με το ότι οι συγκεκριμένες συσκευές λειτουργούν σε κλειστό χώρο μπορεί να επέλθει ακόμα και η ασφυξία των χρηστών.

Επιπλέον το συγκεκριμένο προϊόν δεν φέρει τη σήμανση CE, που υποδηλώνει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ηλεκτρικής ασφάλειας των Ευρωπαϊκών οδηγιών 73/23/ΕΟΚ,93/68/Ε.Κ. Δείγμα του εν λόγω προϊόντος εστάλη σε αναγνωρισμένο εργαστήριο της Ε.Ε. για περαιτέρω έλεγχο και ολοκληρωμένη διερεύνηση της ακαταλληλότητας του.

Οσοι έχουν στην κατοχή τους το παραπάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιήσουν και να το επιστρέψουν στο κατάστημα από το οποίο το έχουν προμηθευτεί, συστήνει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΜ

Σχολιασμένα