ΚΑΕ: Στο Μητρώο Α.Ε. η συγχώνευση με απορρόφηση της «The Nuance Group»

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2006 17:44

Καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η υπ' αριθμ. πρωτ. Κ2-16747/30.12.2005 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. και «The Nuance Group (Ελλάς) Γενική Εμπορική Α.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού της απορροφώμενης έχει οριστεί, με απόφαση του δ.σ., η 30.09.2005. Με δεδομένο ότι η απορροφώσα εταιρεία κατείχε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης, η συγχώνευση εγκρίθηκε με αποφάσεις των δ.σ. των δύο εταιρειών στις 28.12.2005, ενώ δεν προκαλείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας και δεν τίθεται ζήτημα σχέσης ανταλλαγής μετοχών.

Από λογιστική άποψη, οι πράξεις της απορροφώμενης θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας από 01.10.2005.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΜ
  • ΦΦΓΚΡΠ

Σχολιασμένα