Κεφάλαια 525 εκατ. άντλησε η WIND από τις διεθνείς αγορές

Στο νέο 5ετές ομόλογο το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 4,25%, μέσω bookbuilding
Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2019 14:17

Από την έντυπη έκδοση

Στο ύψος των 525 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κεφάλαια που άντλησε η Wind Ελλάς από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές με νέο ομόλογο πενταετούς διάρκειας και με κουπόνι που διαμορφώθηκε στο 4,25%, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding).

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η ολοκλήρωση της διαδικασίας ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια και τις ταμειακές ροές της WIND, εξυπηρετεί την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 275 εκατ. ευρώ και τις επενδύσεις για τη δημιουργία υποδομών νέας γενιάς στην κινητή και στη σταθερή τηλεφωνία. Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν οι Goldman Sachs και JP Morgan (κύριοι ανάδοχοι) και HSBC (συνδιοργανωτής).

Από την πλευρά του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Νάσος Ζαρκαλής δήλωσε: «H συγκεκριμένη έκδοση εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού και μικρότερο χρηματοδοτικό κόστος για την εταιρεία. Η σταθερή μας πορεία και το στρατηγικό πλάνο επενδύσεων και ανάπτυξης που εφαρμόζουμε αποδίδουν καρπούς, γεγονός που αναγνωρίζεται από τις διεθνείς αγορές».

Υψηλή κερδοφορία

Η WIND επισημαίνει πως καταγράφει 14 τρίμηνα συνεχούς ανάπτυξης, με σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, συνεχή βελτίωση των εσόδων και διεύρυνση του πελατολογίου της. Συγκεκριμένα, στο διάστημα 2016-2018 η εταιρεία έχει καταγράψει αύξηση του EBITDA κατά 36,7% και αύξηση εσόδων από υπηρεσίες κατά 4,2%. Η πορεία αυτή συνεχίζεται και το 2019, καθώς για το α' εξάμηνο τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν ενισχυμένη άνοδο, 3,2% ετησίως, στα 249,3 εκατ. ευρώ, και το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 21,6% ετησίως, στα 66,9 εκατ. Η διοίκηση εκτιμά ότι το 2019 θα κλείσει με συνολικές επενδύσεις περίπου 90 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση επισημαίνει πως οι πολύ θετικές επιδόσεις του β' τριμήνου του έτους ήταν αποτέλεσμα της αναπτυξιακής δυναμικής που σημείωσε η WIND σε όλους τους τομείς, καθώς αξιοποίησε στρατηγικά τις εκτεταμένες τηλεπικοινωνιακές υποδομές νέας γενιάς κινητής και σταθερής για να αναπτύξει την πελατειακή βάση της σε κάθε τομέα υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των υπηρεσιών σύγκλισης.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η WIND Ελλάς πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους 18,3 εκατ. Η στρατηγική έμφαση στις υποδομές νέων τεχνολογιών κατηύθυνε το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων (14 εκατ.) που επενδύθηκαν στη διάρκεια της περιόδου. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές κινητού δικτύου, έχοντας ήδη πετύχει κάλυψη 4G πάνω από 95%, το πλάνο της εταιρείας είναι μεσοπρόθεσμα να πετύχει κάλυψη έως 99%, για την προσβασιμότητα και την ενίσχυση της ποιότητας του δικτύου.

Δίκτυο οπτικών ινών

Παράλληλα επεκτείνεται η ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, με στόχο για το τέλος του 2019, την επίτευξη κάλυψης περίπου 70% στις περιοχές που έχουν παραχωρηθεί. Καθώς ομαλοποιείται σταδιακά η ρευματοδότηση του δικτύου οπτικών ινών, στη διάρκεια του β' τριμήνου ενεργοποιήθηκαν 58.000 γραμμές, ανεβάζοντας τον αριθμό των ενεργοποιημένων γραμμών στις 217.000, επί συνόλου 274.000 γραμμών. 

Για το 2019 στρατηγική εστίαση της εταιρείας παραμένει η συνεχής επέκταση των υποδομών νέας γενιάς, με στόχο τη δημιουργία περαιτέρω ευκαιριών εμπορικής ανάπτυξης. Σκοπεύει να αξιοποιήσει ευκαιρίες στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών όσον αφορά την κάλυψη και τις ταχύτητες των δικτύων νέας γενιάς(NGA), τη διείσδυση των smartphone, την αυξημένη ζήτηση των δεδομένων και τη σύγκλιση των υπηρεσιών για τα νοικοκυριά. Αναμένει επίσης να επωφεληθεί από την προοπτική ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. 

Για το α' εξάμηνο τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν ενισχυμένη άνοδο, 3,2% ετησίως, στα 249,3 εκατ. ευρώ, και το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 21,6% ετησίως,στα 66,9 εκατ. ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα