ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 10:03
UPD:10:18

Η εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ, με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο (21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι ο μέτοχος κος. Πετρόπουλος Παρασκευάς  του Παναγιώτη  Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 09.10.2019 σε αγορά 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας Euro 145.469,07.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΙΑΣΩ

Σχολιασμένα