Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 09:57
UPD:10:18

Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

 

 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2019 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 09/10/2019, αγόρασε 12.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,9141 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €154.969,59, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

 

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 7.283.005 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,517% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΤΕ

Σχολιασμένα