Μέχρι ένα εκ. ευρώ τα πρόστιμα σε επιχειρήσεις τροφίμων

Δευτέρα, 09 Ιανουαρίου 2006 17:41

Αυξάνεται σε ένα εκατ. ευρώ (από 60.000 ευρώ) το όριο των προστίμων που μπορεί να επιβάλει ο ΕΦΕΤ σε επιχειρήσεις, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, ενώ συγκροτούνται μικτά κλιμάκια ελέγχου τροφίμων στην κεντρική και τις περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΦΕΤ, από υπαλλήλους του Φορέα, του Γενικού Χημείου του Κράτους, των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων πρώτου και δεύτερου βαθμού ή άλλων αρμοδίων δημόσιων αρχών και υπηρεσιών, τα οποία θα μπορούν να κάνουν ελέγχους σε οποιαδήποτε επιχείρηση τροφίμων που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ΕΦΕΤ.

Τα παραπάνω προβλέπονται στο νομοσχέδιο για τη συγκρότηση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, το οποίο ενέκρινε η Κυβερνητική Επιτροπή και παρουσίασαν σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Δ. Σιούφας, ο υφυπουργός Γ. Σαλαγκούδης και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ν. Στεφάνου.

Είναι επίσης υπό εξέταση η θέσπιση διάταξης για προσωρινή ή οριστική αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, το οποίο θα είναι γνωμοδοτικό όργανο, θα αποτελείται από εννέα μέλη (από ένας εκπρόσωπος της ΡΑΕ, της ΔΕΗ, των ΕΛΠΕ, της ΔΕΠΑ ή του ΔΕΣΦΑ και του ΚΑΠΕ) και τέσσερις εμπειρογνώμονες. Μεταξύ άλλων θα υποβάλει προτάσεις για τη χάραξη μακροχρόνιας ενεργειακής στρατηγικής.

Με το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται εξάλλου ότι μέλη της ΡΑΕ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν θα μπορούν, για τρία χρόνια μετά τη λήξη της θητείας τους, να μετέχουν, να διοικούν ή να απασχολούνται σε επιχειρήσεις, των οποίων οι δραστηριότητες υπάγονται στον έλεγχο των οργάνων που υπηρετούσαν. Το πρόστιμο για τους παραβάτες θα είναι ίσο με το δεκαπλάσιο των αποδοχών που έλαβαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΚΩ

Σχολιασμένα