ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019 10:15
UPD:10:38

Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (o “Εκδότης”) και η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ο “Εγγυητής”) Συνδεδεμένο Νομικό Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (EΕ) 596/2014, ανακοινώνουν με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο κ. Γεώργιος Σπύρου, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εγγυητή, ανταποκρινόμενος στη Δημόσια Προσφορά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της της Εκδότριας με την εγγύηση του Εγγυητή, απέκτησε την 23/10/2019, 23 κοινές ομολογίες της Εκδότριας, συνολικής αξίας 23.000,00 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΤΕΝΕΡΓ

Σχολιασμένα