Αυξημένοι οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα

ΕΦΚΑ: Στο 3,47% η άνοδος τον Απρίλιο λόγω αναπροσαρμογής των κατώτατων αποδοχών
Σάββατο, 02 Νοεμβρίου 2019 17:19
UPD:17:31
SHUTTERSTOCK

Από την έντυπη έκδοση

Αυξήσεις μισθών κατά 3,47% στο σύνολο των επιχειρήσεων τον φετινό Απρίλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018, κατέγραψε ο ΕΦΚΑ μέσα από την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για τον συγκεκριμένο μήνα από 265.029 κοινές επιχειρήσεις και 11.964 εταιρείες οικοδομικών και τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, φέτος τον Απρίλιο, σε σύγκριση με αντίστοιχο περσινό μήνα, το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,46%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 1,33% και στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας κατά 3,47%. Ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 5,48% και στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 4,12%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο αυξήθηκε κατά 2,80% και ο μέσος μισθός κατά 4,35%.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων και για ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 51,38 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.170,73 ευρώ. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 24,66 ευρώ και 404,50 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 40,36 ευρώ και ο μέσος μισθός 572,30 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι φέτος τον Φεβρουάριο είχε προηγηθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 586,08 ευρώ στα 650 ευρώ μικτά και αυτή η αύξηση επηρέασε ουσιαστικά τουλάχιστον μισό εκατομμύριο εργαζόμενους που αμείβονται είτε με τους κατώτατους μισθούς είτε με μορφές μερικής απασχόλησης.

Η αγορά εργασίας

Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ ανέρχεται σε 2.257.076, εκ των οποίων 2.219.605 σε κοινές επιχειρήσεις και 37.471 σε οικοδομοτεχνικά έργα. Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 20,87 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 20,98 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 14,18.

Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες. Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 65,16% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 62,27%. Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,35% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 97,52%.

Σε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο, ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε φέτος κατά 9,51%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 9,05% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 9,51%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 10,86%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 6,93%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 6,87%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 46,31% σε 46,50%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,94% και στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 2,75%.

Σε σύγκριση, ωστόσο, με τον φετινό Μάρτιο, το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε τον Απρίλιο κατά 0,46% και στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 1,54%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 1,73% και 2,02% αντίστοιχα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,90%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 4,18% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 5,88%, ενώ ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 13,48%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,27%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 0,49% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 1,28%.

Δημογραφικά στοιχεία

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,50% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,73% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση, στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,28%, ενώ με μερική απασχόληση το 44,77%. Στο σύνολο των επιχειρήσεων, το 22,24% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και το 50,95% έως 39 ετών. Επίσης, το 69,19% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, με το αντίστοιχο ποσοστό στις κοινές επιχειρήσεις να ανέρχεται στο 69,31% και στα οικοδομοτεχνικά έργα στο 62,05%.

Παράλληλα, το 20,32% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων είναι ηλικίας έως 64 ετών, με το αντίστοιχο ποσοστό στις κοινές επιχειρήσεις να διαμορφώνεται σε 20,07% και στα οικοδομοτεχνικά έργα σε 34,76%. Στο σύνολο των ασφαλισμένων, το 89,47% έχουν ελληνική υπηκοότητα, το 1,75% άλλης χώρας Ε.Ε. και το 8,78% χώρας εκτός Ε.Ε. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, το 90,14% έχουν ελληνική υπηκοότητα, το 1,74% άλλης χώρας Ε.Ε. και το 8,11% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 49,45%, 2,28% και 48,27%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει ως εξής: Στο σύνολο των ασφαλισμένων, το 20,76% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 16,05% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και το 12,43% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». Το 21,29% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 14,40% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και το 11,96% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». Τέλος, το 31,60% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 14,09% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και το 13,95% στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας».

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα