UNIBIOS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 16:02
UPD:23:58

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ 11.11.2019 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΓΕΜΗ 000232101000

Στην Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Δευτέρα 11η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 συνήλθε στην έδρα της εταιρίας στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η και 18η Οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι κύριοι 7.987.339 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 15.625.315 μετοχών, ήτοι 51,11% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού συγκροτήθηκε σε σώμα η Γενική Συνέλευση και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία ώστε να συνεδριάσει η ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις.

ΘΕΜΑ 1ο .   Συμψηφισμός Αποτελεσμάτων εις Νέον με Αποθεματικά που σχηματίσθηκαν με βάση το άρθρο 4α παρ. 4 του νόμου 2190/1920.

Ο Πρόεδρος, πρότεινε τον συμψηφισμό ποσού  από το αποθεματικό που σχηματίσθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 4α παράγραφος 4 του νόμου 2190/1920 με τα αποτελέσματα εις νέον έτσι ώστε το ποσό των ζημιών εις νέον να μηδενισθεί κατά την σύνταξη του ισολογισμού 31.12.2019. Ο μηδενισμός του Υπολοίπου Ζημιών εις Νέο είναι μια από τις προϋποθέσεις για οιαδήποτε μελλοντική διανομή στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του νόμου 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση και ενέκρινε με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%) την πρόταση του Προέδρου. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ

Μετοχές

Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

ΥΠΕΡ

7.987.339

100%

51,11%

ΚΑΤΑ

0

0%

0%

ΑΠΟΧΗ

0

0%

0%

 

 

ΘΕΜΑ 2ο:      Έγκριση Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του νόμου 3016/2002 ώστε να εγκριθεί απόκλιση στον τρόπο και στο χρονοδιάγραμμα διάθεσης των κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος, διάβασε την σχετική απόφαση  του ΔΣ της 18.10.2019 που περιγράφει την αιτούμενη απόκλιση και διευκρινίζει ότι ελήφθη με την απαιτούμενη αυξημένη απαρτία του ΔΣ, προτείνει την έγκριση της από την ΕΓΣ. Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%)

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ

Μετοχές

Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

ΥΠΕΡ

7.987.339

100%

51,11%

ΚΑΤΑ

0

0%

0%

ΑΠΟΧΗ

0

0%

0%

 

Η απόκλιση την οποία αποφάσισε ομόφωνα η Συνέλευση των Μετόχων από τον τρόπο διάθεσης των κεφαλαίων που προβλεπόταν στο Ενημερωτικό Δελτίο συνίσταται στο εξής: Ποσό €500 χιλιάδων να διατεθεί για την κάλυψη κοινού ομολογιακού δανείου της θυγατρικής κατά 100% Watera Hellas αντί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη δαπανών κεφαλαίου κίνησης της ίδιας της εταιρίας. 

 

ΘΕΜΑ 3ο : .             Απόφαση για την αγορά Ιδίων Μετοχών. Ανάκληση της προηγούμενης απόφασης και προσαρμογή του ανώτατου ορίου των προς αγορά μετοχών με βάση τις νέες μετοχές της εταιρίας όπως διαμορφώθηκαν μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στην ΕΓΣ της 19.10.2018.

Αποφασίσθηκε να ανακληθεί  η από 19-10-2018 απόφαση αγοράς ιδίων μετοχών και να υιοθετήσει η ΕΓΣ νέα απόφαση που να επιτρέπει την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι το 10% των υφισταμένων σήμερα μετοχών και με όρια τιμών από 0,01 € μέχρι 0,82€. Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%)

ΨΗΦΟΣ

Μετοχές

Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

ΥΠΕΡ

7.987.339

100%

51,11%

ΚΑΤΑ

0

0%

0%

ΑΠΟΧΗ

0

0%

0%

 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο : Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, στο προσωπικό της εταιρείας και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, αυξάνοντας ενδεχομένως το κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται με τους όρους των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 113 του νόμου 4548/2018.

Μετά από πρόταση του προέδρου και με πλειοψηφία 100% η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να εξουσιοδοτηθεί ώστε να δύναται να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, στο προσωπικό της εταιρείας και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, αυξάνοντας ενδεχομένως το κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται με τους όρους των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 113 του νόμου 4548/2018. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ

Μετοχές

Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

ΥΠΕΡ

7.987.339

100%

51,11%

ΚΑΤΑ

0

0%

0%

ΑΠΟΧΗ

0

0%

0%

 

 

ΘΕΜΑ 5ο :   Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.

Έγιναν οι προβλεπόμενες ανακοινώσεις προς την Γενική Συνέλευση και ακολούθησε συζήτηση με τους μετόχους. Δεν προβλέπεται ψηφοφορία.

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΒΙΟΣΚ

Σχολιασμένα