Κοινή ρότα απέναντι στις προκλήσεις για ναυτιλιακές, ναυπηγεία, νηογνώμονες

Στενότερη συνεργασία ήταν το μήνυμα που εξέπεμψαν οι φορείς από το Τόκιο
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019 20:38
UPD:20:38

Στην κοινή ανακοίνωση, που συνυπογράφουν οι φορείς IACS, ASEF, Bimco, ICS, Intercargo, Intertanko, OCIMF και Sea Europe, αναφέρεται ότι το κύριο θέμα στην ατζέντα ήταν η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG).

Από την έντυπη έκδοση

Μήνυμα «συνένωσης», προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται, εξέπεμψαν από το Τόκιο όλοι οι μεγάλοι διεθνείς φορείς της ναυτιλίας, προερχόμενοι από την πλοιοκτησία, τα ναυπηγεία αλλά και τους νηογνώμονες.

Στην ετήσια τριμερή συνάντηση των φορέων, στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 90 εκπρόσωποι κατασκευαστών πλοίων, πλοιοκτητών και νηογνωμόνων, αναγνωρίστηκε ότι η στενή αλλά και διαφανής συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν αναγκαία, εν όψει των σημαντικών περιβαλλοντικών, οικονομικών και τεχνολογικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο ναυτιλιακός κλάδος αλλά και η κοινωνία στο σύνολό της.

Μείωση των ρύπων

Στην κοινή ανακοίνωση, που συνυπογράφουν οι φορείς IACS, ASEF, Bimco, ICS, Intercargo, Intertanko, OCIMF και Sea Europe, αναφέρεται ότι το κύριο θέμα στην ατζέντα ήταν η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και οι στόχοι που καθόρισε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, προς αυτή την κατεύθυνση. Αναφορικά με τους μεσοπρόθεσμους στόχους του 2030, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η βιομηχανία θα καταφέρει να τους επιτύχει μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, βάζοντας σε ισχύ κάποια μέτρα βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσης των πλοίων.

Ωστόσο ο στόχος που έχει θέσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός για μείωση των εκπομπών των ρύπων του θερμοκηπίου κατά 50%, σε σχέση με το 2008, μέχρι το 2050, θα απαιτήσει σημαντικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών μηδενικών εκπομπών, νέων και βιώσιμων καυσίμων, κλιμάκωση των προσπαθειών για έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και στενότερη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, όπως σημειώθηκε χαρακτηριστικά.

Πάντως οι συμμετέχοντες στο φόρουμ εξέφρασαν την αισιοδοξία τους ότι οι στόχοι είναι εφικτό να επιτευχθούν, ωστόσο υπογράμμισαν ότι απαιτούνται καλύτερες και σαφέστερες ρυθμίσεις αλλά και να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την παροχή κινήτρων για βιώσιμες αλλαγές στη ναυτιλία.

Εκφράστηκε πάντως μια γενικότερη ανησυχία για τον μέλλον των super tankers που μεταφέρουν άνω των 300.000 τόνων αργό και για το κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις που θέτει η τρίτη φάση του Σχεδιαστικού Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (EEDI). Υπογραμμίστηκε ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Η ψηφιοποίηση

Όσον αφορά την ψηφιοποίηση, η οποία καλπάζει ραγδαία στην καθημερινότητα της ανθρωπότητας, οι εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας συμφώνησαν ότι θα προσφέρει πολύτιμες λύσεις σε επίπεδο λειτουργικότητας.

Έθεσαν όμως σειρά προϋποθέσεων, όπως είναι ένα καθορισμένο κανονιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, την ασφάλεια των πλοίων όταν ταξιδεύουν, αλλά και τον διαμοιρασμό της νομικής ευθύνης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Ασφάλεια πλοίων

Ο ασφαλής σχεδιασμός των πλοίων και του εξοπλισμού εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πεδίο εστίασης για την τριμερή. Για την ανάπτυξη και χρήση μιας σειράς εναλλακτικών καυσίμων, πολλά από τα οποία συνεπάγονται σημαντικά ζητήματα ασφάλειας, επισημάνθηκε ότι οι συναρμόδιες Επιτροπές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού θα πρέπει να συνεργαστούν περισσότερο αποτελεσματικά.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν επίσης ότι ο αυξανόμενος αριθμός αναφερόμενων πυρκαγιών στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα απαιτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια σε ζητήματα όπως είναι η δηλωτική φορτίου, αλλά και βελτιώσεις στον τρόπο ανίχνευσης και πυρόσβεσης. «Οι βελτιώσεις στον σχεδιασμό και τις λειτουργίες του πλοίου είναι συχνά αποτέλεσμα των διδαγμάτων που αντλήθηκαν έπειτα από ατυχήματα, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρη και ακριβή αναφορά ατυχημάτων», επισημάνθηκε χαρακτηριστικά.

Τέλος, υπήρξε γενικότερη συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών, με στόχο τη βελτίωση των νέων αλλά και των υφιστάμενων συστημάτων επεξεργασίας έρματος και την ανάπτυξη βελτιωμένων μεθόδων επιλογής εξοπλισμού από τα ναυπηγεία και τις εταιρείες.  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα