Νέες εκδόσεις ομολόγων το 2020

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019 07:02
UPD:07:02
REUTERS/Ralph Orlowski

Από την έντυπη έκδοση

Μείωση ως ποσοστό του ΑΕΠ θα καταγράψει το δημόσιο χρέος το 2020, αλλά ως ποσοτικό μέγεθος θα σημειώσει μικρή αύξηση σε σχέση με φέτος. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, το χρέος Γενικής Κυβέρνησης θα διαμορφωθεί σε 329,5 δισ. ευρώ, ή 167% του ΑΕΠ, στο τέλος του 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2019, οπότε εκτιμάται ότι θα κλείσει στα 329,3 δισ. ευρώ, ή 173,3% του ΑΕΠ και έναντι 334,721 δισ. ευρώ, ή 181,2% του ΑΕΠ το 2018.

Το μεγαλύτερο τμήμα του χρέους αποτελούν τα δάνεια του Μηχανισμού Στήριξης (ΔΝΤ, ESM, χώρες Ευρωζώνης), το ύψος των οποίων φτάνει φέτος σε 248.952 εκατ. ευρώ και ακολουθούν τα ομόλογα του Δημοσίου με 55,6 δισ. ευρώ.

Τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ

Για το 2020 προβλέπεται αύξηση της συμμετοχής των ομολόγων στο συνολικό χρέος, καθώς η ονομαστική τους αξία θα αυξηθεί σε 61,73 δισ. , που σημαίνει ότι θα υπάρξουν νέες εκδόσεις ομολόγων το επόμενο έτος, ύψους τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ.
Μετά τις επιτυχημένες εξόδους στις αγορές φέτος και την αποπληρωμή του δανείου του ΔΝΤ, υπάρχει, όπως δήλωσε στέλεχος του οικονομικού επιτελείου, πολύ μεγάλη ασφάλεια για την εκδοτική διαχείριση το επόμενο έτος. Ωστόσο, θα υπάρξουν κινήσεις και το 2020, σε συνεργασία με τον ΟΔΔΗΧ, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές και μέσα από μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών και την αξιοποίηση των εναλλακτικών λύσεων (π.χ. επαναγορά χρέους από το ΔΝΤ). 

Στόχος είναι η μείωση του βραχυχρόνιου δανεισμού και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών «η χώρα πρέπει να έχει επικοινωνία με τις αγορές, που πρέπει να γίνεται με ασφάλεια και εξασφάλιση απόδοσης». Ειδικότερα, στο κείμενο του νέου προϋπολογισμού αναγράφεται ότι δεδομένων των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων του Δημοσίου, τα οποία θα διατηρηθούν σε σχετικά υψηλά επίπεδα έως την επίτευξη αξιόχρεου σε επίπεδο επενδυτικής βαθμίδας, καθώς και των σχετικά περιορισμένων χρηματοδοτικών αναγκών του για το 2020, η δανειακή στρατηγική για το επόμενο έτος αναμένεται να είναι συγκρατημένη και στοχευμένη στην περαιτέρω βελτίωση της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας.

Συγκεκριμένα, η στόχευση της δανειακής στρατηγικής θα είναι η διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του Δημοσίου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, η παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας για τη διατήρηση μιας αξιόπιστης καμπύλης αποδόσεων των ελληνικών κρατικών τίτλων, η περαιτέρω μείωση των περιθωρίων δανεισμού του Δημοσίου, καθώς και η περαιτέρω διασφάλιση της συνέπειας του Δημοσίου ως κρατικού εκδότη με χαρακτηριστικά χώρας της Ευρωζώνης, η περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης των διεθνών οίκων αξιολόγησης αλλά και της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, με έμφαση στην περαιτέρω διεύρυνση της επενδυτικής βάσης προς εκείνο το τμήμα που διατηρεί χαρακτηριστικά τελικού επενδυτή.  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα