ΤτΕ: Στα 20,1 δισ. η αξία των δανείων υπό διαχείριση από τις ΕΔΑΔΠ

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 14:03
UPD:14:08
Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αύξηση παρουσίασε το γ΄ τρίμηνο του 2019, η ονομαστική αξία των δανείων που διαχειρίζονται οι εγχώριες Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) και τα οποία έχουν μεταβιβαστεί από εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, η συνολική αξία των δανείων υπό διαχείριση από τις ΕΔΑΔΠ αυξήθηκε κατά 1.967 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 20.105 εκατ. ευρώ, έναντι 18.138 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2019.

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 5.408 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τρίμηνου του 2019, από 5.367 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τρίμηνου. Αναλυτικά, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 41 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 5.361 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τρίμηνου του 2019. Από τα δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 3.719 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

Η ονομαστική αξία των δανείων προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε αμετάβλητη στα 47 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2019.

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Στα 2.256 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2019 η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Το ίδιο διάστημα η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρουσίασε αύξηση κατά 1.936 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 12.441 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 9 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2019 και διαμορφώθηκαν σε 10.105 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 1.956 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2019 και διαμορφώθηκαν σε 2.329 εκατ. ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα