H είσοδος ιδιωτών στην καθολική υπηρεσία τρομάζει τα EΛTA

Αναστάτωση στους εργαζόμενους του ομίλου από την τροποποίηση που εισηγείται η ΕΕΤΤ
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 21:38
UPD:21:38
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Από την έντυπη έκδοση

Του Φάνη Ζώη
fzois@naftemporiki.gr

Αναταραχή έχει προκαλέσει στην ταχυδρομική αγορά και κυρίως στους εργαζόμενους των ΕΛΤΑ η υπό διαβούλευση τροποποίηση του περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Τη στιγμή που τα ΕΛΤΑ αναζητούν κεφάλαια για να φέρουν εις πέρας μια βαθιά και ακριβή αναδιάρθρωση που έπρεπε να είχε γίνει, η μείωση των υπηρεσιών που περιλαμβάνει η καθολική υπηρεσία εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει ένα ακόμη πρόβλημα στην εταιρεία, καθώς κατ’ αρχάς θα μειωθούν τα κονδύλια που αναλογούν για την παροχή αυτής της υπηρεσίας. Ταυτόχρονα μια μείωση της καθολικής υπηρεσίας ανοίγει τον δρόμο, εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, σε ιδιώτες να δραστηριοποιηθούν σε αυτό το περιβάλλον.

Βέβαια έχουν περάσει σχεδόν 7 χρόνια από το πλήρες άνοιγμα της ταχυδρομικής αγοράς, την 1η.1.2013, και από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. οικ. 7728/190: «Ορισμός περιεχομένου που εμπίπτει στην Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία (Κ.Υ.)» (ΦΕΚ 478/Β’/28.2.2013).

Στην εν λόγω ΥΑ αναφέρεται ότι: «Η ΕΕΤΤ, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εξετάζει το βαθμό στον οποίο αναπτύσσονται οι υπηρεσίες που περιλαμβάνει η καθολική υπηρεσία, ανάλογα με το τεχνικό, οικονομικό, κοινωνικό περιβάλλον, και ικανοποιούν τις εύλογες ανάγκες των χρηστών. Σε περίπτωση που, κατά την κρίση της είναι αναγκαίο, εισηγείται στον υπουργό την τροποποίηση του περιεχομένου της καθολικής υπηρεσίας, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες της ταχυδρομικής αγοράς και των χρηστών».

Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 6 παρ. 4, εδάφιο γ΄ και 7 παρ. 3 του ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α΄/07.03.2012), όπως ισχύει, και της ανωτέρω ΥΑ, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) κατέληξε σε μια σειρά προτεινόμενων τροποποιήσεων για την αναμόρφωση του περιεχόμενου της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και των όρων παροχής αυτής.

Δημόσια διαβούλευση έως 31/1/2020

Η δημόσια διαβούλευση επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων θα πραγματοποιηθεί έως 31 Ιανουαρίου 2020, δηλαδή 42 συνολικά ημέρες, προκειμένου να παρασχεθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη εύλογος χρόνος για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί του συνημμένου κειμένου τροποποιήσεων, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.

Την ίδια ώρα τα ΕΛΤΑ των 6.500 εργαζομένων κάθε μήνα εμφανίζουν ζημίες της τάξης των 3,5 εκατ. ευρώ, έναντι 5 εκατ. ευρώ παλαιότερα. Το ζητούμενο είναι από πού θα βρεθούν τα κονδύλια για να χρηματοδοτήσουν την εθελούσια έξοδο των περίπου 2.000 ατόμων, όπως προέβλεπε το παλαιότερο σχέδιο της PWC.

Σε αντίθεση με τη ΔΕΗ, όπου το κόστος αυτό θα καλυφθεί από την ίδια την επιχείρηση, στα ΕΛΤΑ η μόνη ελπίδα είναι να αναλάβει τη δαπάνη ο κρατικός προϋπολογισμός. Τα σενάρια όμως που ήθελαν την αποπληρωμή περίπου 200 εκατ. ευρώ, δηλαδή του συνόλου των απαιτήσεων των ΕΛΤΑ, από το Δημόσιο για την περίοδο 2013-2019, ως αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας, δεν έχουν προχωρήσει. Κύκλοι της επιχείρησης αναφέρουν ότι έως το τέλος του έτους αναμένεται να εκταμιευτούν μόνο 15 εκατ. ευρώ, το ποσό δηλαδή που εισπράττει κάθε χρόνο η εταιρεία, χωρίς να κινδυνεύει να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση.

Τα αποτελέσματα του ομίλου που δημοσιεύτηκαν τον Νοέμβριο έδειξαν νέα επιδείνωση, με την εταιρεία να εμφανίζει 13,8 εκατ. ευρώ λειτουργικές ζημίες και 16,8 εκατ. ευρώ ζημίες μετά από φόρους. Τα μεν έσοδα μπορεί να αυξήθηκαν κατά 7%, στα 363 εκατ. ευρώ, ωστόσο αυτό οφειλόταν στις πωλήσεις ενέργειας και στην αύξηση εσόδων της θυγατρικής ΕΛΤΑ Courier, όχι στα έσοδα από αλληλογραφία. Τα τελευταία υποχώρησαν πέρυσι κατά 6% και διαμορφώθηκαν σε 168 εκατ. ευρώ, ακολουθώντας τη σταθερά πτωτική τάση των τελευταίων ετών. 

Η Courrier

Όσο για την ΕΛΤΑ Courrier, εξακολουθεί να παραμένει στην 3η θέση της αγοράς, με μερίδιο 17,5%. Στην πραγματικότητα, ο όμιλος εμφάνισε πέρυσι καθαρή αρνητική θέση, ύψους 87 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται ότι η κυβέρνηση δεν θα αργήσει να πάρει αποφάσεις, καθώς οι ζημίες των ΕΛΤΑ μεγαλώνουν με γεωμετρική πρόοδο. Η φετινή τους αρνητική καθαρή θέση πρόκειται να ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα