ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγής

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 14:58
UPD:15:18

Ανακοινώνεται ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2019 ο Κος Δημοσθένης Βαρδινογιάννης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη σε αγορά 7.576 μετοχών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. συνολικής αξίας  ΕΥΡΩ 152.883,68.

Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΟΗ

Σχολιασμένα