Ασφάλιση αυτοκινήτων: Καλύτερη προστασία για ατυχήματα σε άλλο κράτος- μέλος

Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019 13:50
Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Από την έντυπη έκδοση

Του Νίκου Μπέλλου
nbellos@naftemporiki.gr

Την καλύτερη προστασία των θυμάτων τροχαίων, που γίνονται σε άλλο κράτος-μέλος διαφορετικό της κατοικίας του ασφαλισμένου, προβλέπει η νέα κοινοτική οδηγία για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των συμβαλλόμενων σε ασφαλιστικές συμβάσεις αυτοκινήτων, που βρίσκεται στην τελική ευθεία υιοθέτησης.

Οι κανόνες που ισχύουν σήμερα για τις ασφαλιστικές συμβάσεις αυτοκινήτων δίνουν τη δυνατότητα στους κατοίκους της Ε.Ε. να ταξιδεύουν οπουδήποτε στην Ευρώπη χωρίς να απαιτείται πρόσθετη ασφάλιση. Η οδηγία για την ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων διασφαλίζει επίσης υψηλή προστασία δυνητικών θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων.

Η μεταρρύθμιση του υφιστάμενου πλαισίου έχει ως στόχο να διασφαλιστεί ότι τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων λαμβάνουν ταχεία και πλήρη αποζημίωση, όπου και όποτε συμβεί το ατύχημα, ακόμη και όταν ο ασφαλιστής είναι αφερέγγυος.

Διασαφήνιση

Ειδικότερα, η επικαιροποιημένη οδηγία, όπως συμφωνήθηκε καταρχήν από τους μόνιμους αντιπροσώπους στην Ε.Ε., θα εξασφαλίσει την κατάλληλη αποζημίωση όλων των θυμάτων ατυχημάτων που προκαλούνται από οχήματα που έχουν βάρος άνω των 25 κιλών ή κινούνται με ταχύτητα άνω των 25 χλμ./ώρα. Αυτό θα διασαφηνίσει πλήρως την τρέχουσα κατάσταση προς όφελος των θυμάτων.

Προκειμένου να αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά οι αφερέγγυοι ασφαλιστές, η θέση του Συμβουλίου ορίζει ότι σε περιπτώσεις διασυνοριακής πώλησης ασφάλισης αυτοκινήτων, το σύστημα αποζημίωσης στο κράτος-μέλος διαμονής του θύματος θα πρέπει να καταβάλλει αρχικά την αποζημίωση στο θύμα. Στη συνέχεια, το ποσό θα επιστρέφεται από το σύστημα αποζημίωσης του κράτους-μέλους όπου βρίσκεται η έδρα του αφερέγγυου ασφαλιστή.

Η αναθεώρηση της οδηγίας ενισχύει επίσης τους κανόνες για την αντιμετώπιση του φαινομένου της οδήγησης ανασφάλιστων οχημάτων, εναρμονίζει το ελάχιστο επίπεδο προστασίας των συμβάσεων ασφάλισης οχημάτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές σε όλη την Ε.Ε. και προσαρμόζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, σύμφωνα με την πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Προσδιορίζει, ειδικότερα, τον ορισμό ενός «αυτοκίνητου οχήματος» και διευκρινίζει ότι η οδηγία δεν θα πρέπει να ισχύει για δραστηριότητες αγώνων αυτοκινήτων, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές καλύπτονται από εναλλακτικό μηχανισμό αποζημίωσης.

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα μετά τον καθορισμό της θέσης του Συμβουλίου και δεδομένου ότι η Ευρωβουλή έχει ήδη καθορίσει τη δική της θέση από τον Φεβρουάριο του 2019, τα δύο θεσμικά όργανα είναι έτοιμα να αρχίσουν διαπραγματεύσεις εντός του νέου έτους και στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα