Στην Intrakat η συμμετοχή της Intracom στη Μορέας

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2019 10:05
intrakat.gr

Η Intracom Holdings γνωστοποίησε, συμπληρωματικά της από 23/12/2019 σχετικής ανακοίνωσής της, ότι στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των συμμετοχών της σύμφωνα με την απόφαση της από 29.06.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μεταβίβασε στις 20.12.2019 στην Intrakat το σύνολο της συμμετοχής της στη Μορέας. 

Πρόκειται για ποσοστό 13,33% επί του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας μετά των επ’ αυτού αναλογουσών κοινών ομολογιών, έκδοσης της Μορέας.

Η αγοραπωλησία των μετοχών και ομολογιών έγινε ως είχε αποφασιστεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών στην αξία αποτίμησής τους από εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ήτοι στο συνολικό ποσό των 20.652.534 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα